Minister’s Office

Parliamentary Secretary Jānis Grasbergs    

67027112 Janis.Grasbergs[at]zm.gov.lv

 

Head of Minister’s Office  Jānis Eglīts

67027665 Janis.Eglits[at]zm.gov.lv

 

Councillor Edvards Ratnieks    

           67027408 Edvards.Ratnieks[at]zm.gov.lv

 

Councillor  Santa Vaļuma

 Santa.Valuma[at]zm.gov.lv

 

Assistant to the Minister Kristīne Kalniņa

67027107 Kristine.Kalnina[at]zm.gov.lv