VMD Meža valsts reģistra dati atbilstoši MK noteikumos Nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” noteiktajam tiek publicēti Latvijas atvērto datu portālā data.gov.lv. Dati sagatavoti SHP datu formātā sadalīti pa virsmežniecību teritorijām un papildus MK noteikumos Nr. 384 noteiktajam ir papildināti ar administratīvo teritoriju.

Lai arī MK noteikumi paredz, ka datus jāatjauno reizi gadā, VMD nolēmis datus publicēt pa ceturkšņiem, t.i. janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī.