Valsts meža dienests, izmantojot informācijas sistēmā  Meža valsts reģistrs reģistrēto informāciju, katru gadu sagatavo informāciju par inventarizētajiem mežiem valstī un tajos iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību.

Meža statistikas apkopojums: