Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Meža valsts reģistrā, ko uztur Valsts meža dienests, ir reģistrēti meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegtie meža inventarizācijas dati. Meža inventarizācijas dati tiek aktualizēti pēc veiktās saimnieciskās darbības reģistrācijas Meža valsts reģistrā un ikgadējās datu aktualizācijas. Aktuālo informāciju no Meža valsts reģistra izsniedz arī meža inventarizācijas veicējiem, lai veiktu meža inventarizācijas darbus īpašuma meža zemē. Dati sastāv no teksta datiem (dbf fails) un kartogrāfiskajiem datiem (shp fails).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - meža inventarizācijas datus iespējams lejupielādēt Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv), autentificējoties ar portāla Latvija.lv vienotās pieslēgšanās moduli;

  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.


  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, kur norādīts īpašuma kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējums, kam nepieciešams sagatavot aktuālos meža inventarizācijas datus.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Aktuālos meža inventarizācijas datus pakalpojuma saņēmējs lejupielādē no Meža valsts reģistra, saņem elektroniskā veidā saņēmēja norādītajā e-pastā, e-adresē vai klātienē izdrukas veidā.

Saņemt pakalpojumu