Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Meža valsts reģistrā, ko uztur Valsts meža dienests, ir reģistrēti meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegtie meža inventarizācijas dati. Meža inventarizācijas dati tiek aktualizēti pēc veiktās saimnieciskās darbības reģistrācijas Meža valsts reģistrā un ikgadējās datu aktualizācijas. Meža inventarizācijas informācija sastāv no meža inventarizācijas datu nogabalu raksturojošo rādītāju izdrukas un meža inventarizācijas failiem (teksta datiem .dbf formātā un kartogrāfiskajiem datiem .shp formātā). Aktuālo informāciju no Meža valsts reģistra izsniedz arī meža inventarizācijas veicējiem, lai veiktu meža inventarizācijas darbus īpašuma meža zemē. 

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - meža inventarizācijas datus iespējams lejupielādēt Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv), autentificējoties ar portāla Latvija.lv vienotās pieslēgšanās moduli. Video pamācība nogabalu raksturojošo rādītāju saņemšanai pieejama šeit. Video pamācība meža inventarizācijas elektronisko datu saņemšanai pieejama šeit

  • Klātiene – iesniedzot aizpildītu iesnieguma veidlapu kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām.

  • Elektroniski - nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, kur norādīts īpašuma kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējums, kam nepieciešams sagatavot aktuālos meža inventarizācijas datus.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Meža inventarizācijas datus pakalpojuma saņēmējs lejupielādē no Meža valsts reģistra, saņem elektroniskā veidā saņēmēja norādītajā e-pastā, e-adresē vai klātienē izdrukas veidā.

Saņemt pakalpojumu