MEDNIEKIEM

Video instrukcijas pakalpojumu saņemšanai Meža valsts reģistrā.

Mednieka sezonas kartes iegāde
Kā iegādāties atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā?
Mednieka sezonas kartes iegāde citam medniekam
Kā iegūt medību iecirkņa elektroniskos datus?
Mednieka eksāmena atsaukšana
Kā pieteikt mednieka vai medību vadītāja apliecības izsniegšanu?
Informācija par noslēgtajiem medību līgumiem

MEŽA ĪPAŠNIEKIEM

Meža inventarizācijas datu iegūšana Meža valsts reģistrā
Jaunaudzes kopšanas pārskata iesniegšana
Meža inventarizācijas iesniegšana Meža valsts reģistrā
Koku ciršanas pārskata iesniegšana
Kā iegūt meža inventarizācijas elektroniskos datus?
Meža atjaunošanas pārskata iesniegšana
Meža ieaudzēšanas pārskata iesniegšana
Meža platības iezīmēšana pēc nogabaliem
Meža platības iezīmēšana pēc koordinātēm
Meža platības iezīmēšana ar zīmēšanu kartē
Meža platības iezīmēšana ar SHP failu importu
Iesniegums atmežošanas cirtei
Iesniegums sanitārai cirtei
Kā iesniegt meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plānu (MAAIP)