Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Meža īpašnieks iesniedz kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām pārskatu par jaunaudžu (koku augstums ir no 2 m līdz 10 m) kopšanu. Valsts meža dienests mēneša laikā pēc pārskata saņemšanas pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu, ar kuru mežaudzi atzīst par koptu. Informāciju reģistrē Meža valsts reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene - iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām, uzrāda personu apliecinošu dokumentu iesniedz pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus pa e-pastu uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi;

  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs iesniedz pārskatu par jaunaudžu kopšanu tiešsaistē Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv).


  Nepieciešamie dokumenti: meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pārskats par jaunaudžu kopšanu vai iesniegums (jaunaudžu kopšanas pārbaudes veikšanai).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu