Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Valsts meža dienests nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu.

Elektroniskos dokumentus Valsts meža dienestā var iesniegt:

 • nosūtot tos uz attiecīgo Valsts meža dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti” norādīto e-adresi;
 • nosūtot tos uz attiecīgo Valsts meža dienesta tīmekļvietnes sadaļā „Kontakti” norādīto elektroniskā pasta adresi (pievienoto datu kopējais pieļaujamais lielums – 10 megabaiti);
 • attiecīgajā struktūrvienībā ierakstītus USB zibatmiņā vai DVD/CD diskā.

Aicinām neizmantot elektronisko pastu gadījumos, kad Valsts meža dienestam ir nepieciešams nodot informāciju, kas satur fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju. Šīs informācijas apriti aicinām organizēt ar e-adreses starpniecību, nosūtot to uz attiecīgo Valsts meža dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti” norādīto e-adresi.

Elektronisko dokumentu iesniegšana Valsts meža dienestā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” prasībām.

Valsts meža dienestā iesniedzamo elektronisko dokumentu izstrādā un noformē vienā no šādiem datņu formātiem:

 • vienkārša teksta formātā;

 • atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;

 • atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;

 • portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);

 • digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.
   

Papildus minētajiem datņu formātiem Valsts meža dienestā tiek pieņemti arī šādi datņu formāti:

 • noformētam tekstam - DOC, DOCX;

 • elektroniskajām tabulām – XLS, XLSX;

 • arhivētiem datiem – RAR, ZIP.

Elektroniskā dokumenta nosūtīšanai vai saglabāšanai elektronisko datu nesējos var izmantot EDOC formāta pakotni.