Informācija par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem

Novērtējot medījamo dzīvnieku populāciju stāvokli un nosakot pieļaujamos pārnadžu nomedīšanas apjomus, VMD ņem vērā informāciju par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. 


Lai iesniegtu VMD informāciju par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem, medību tiesību īpašnieki:
•    aizpilda paziņojuma veidlapu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem mežā Excel formātā;
•    līdz kalendārā gada 1. martam nosūta aizpildītās veidlapas uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv

Paziņojuma veidlapām elektroniskais paraksts nav nepieciešams.