Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Mednieka sezonas karte ir dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem gan limitētos, gan nelimitētos dzīvniekus. Bez sezonas kartes medīt ir aizliegts. Sezonas karti var pieprasīt un saņemt arī par citu mednieku (medniekiem). Sezonas karte netiek izsniegta ārvalstu medniekam, kas saņēmis atļauju atļauju medīt Latvijas teritorijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs aizpilda elektronisko formu tiešsaistē Meža valsts reģistrācija (https://gis.vmd.gov.lv);

  • Klātiene - iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus pa e-pastu uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Iesniedzamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta izstrādātā iesnieguma veidlapa, mednieka apliecība, valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments (ja maksājums nav veikts Valsts meža dienestā), dokuments, kas apliecina pensionāra vai pilna laika studenta statusu.

 2. Valsts nodevas maksājums
  Lai saņemtu mednieka sezonas karti, jāsamaksā valsts nodeva - 30 EUR (22./23.gada medību sezonai - 14,23 EUR). Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem, personām vecumā no 16-18 gadiem – 15 EUR (22./23.gada medību sezonai - 4,27 EUR).

  Valsts nodevas maksājumu iespējams veikt tiešsaistē Meža valsts reģistrā.

  Ja valsts nodevas maksājums netiek veikts tiešsaistē Meža valsts reģistrā, nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV77TREL1060160925000
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.

  Maksājuma mērķī jānorāda: mednieka vārds, uzvārds, personas kods un teksts "Valsts nodeva par mednieka sezonas karti".

 3. Pieprasījuma saņemšana
  Pēc valsts nodevas apmaksas, sezonas kartes digitālais ieraksts reģistrējas Meža valsts reģistrā. Informācija par sezonas karti tiek nosūtīta uz iesniedzēja elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

Maksājumi

PozīcijaCena
Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu ar piemērotajiem atvieglojumiem vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošiem (22./23.g. sezonā)4.27 EUR
Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu bez atvieglojumiem (22./23.g. sezonā)14.23 EUR
Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu ar piemērotajiem atvieglojumiem15.00 EUR
Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu bez atvieglojumiem30.00 EUR