Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Mednieka sezonas karte konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem (lamatām). Mednieka sezonas karte ir digitāls ieraksts Meža valsts reģistrā. Bez sezonas kartes medīt ir aizliegts. Pieprasīt un saņemt mednieka sezonas karti iespējams arī par citu mednieku vai medniekiem. Mednieka sezonas kartes saņemšanai ir jāsamaksā valsts nodeva 30,00 EUR apmērā. Ir iespējams saņemt atvieglojumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu, maksājot valsts nodevu 15,00 EUR apmērā. Sezonas karte netiek izsniegta ārvalstu medniekam, kas saņēmis atļauju atļauju medīt Latvijas teritorijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs aizpilda elektronisko formu tiešsaistē Meža valsts reģistrācija (https://gis.vmd.gov.lv)

  • Video instrukcija, kā pieteikt mednieka sezonas karti: https://www.youtube.com/watch?v=rW_aH2UBDU4

  • Video instrukcija, kā pieteikt mednieka sezonas karti citam medniekam: https://www.youtube.com/watch?v=dx-Sbqudca4&t=2s;

  • Klātiene - iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

  • E-pastā, e-adresē - iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Iesniedzamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta izstrādātā iesnieguma veidlapa, ja maksājums nav veikts Valsts meža dienestā vai tiešsaistē Meža valsts reģistrā, valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments, kā arī dokuments, kas apliecina pensionāra vai pilna laika studenta statusu.

 2. Valsts nodevas maksājums
  Lai saņemtu mednieka sezonas karti, jāsamaksā valsts nodeva - 30 EUR (22./23.gada medību sezonai - 14,23 EUR). Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem, personām vecumā no 16-18 gadiem – 15 EUR (22./23.gada medību sezonai - 4,27 EUR).

  Valsts nodevas maksājumu iespējams veikt tiešsaistē Meža valsts reģistrā.

  Ja valsts nodevas maksājums netiek veikts tiešsaistē Meža valsts reģistrā, nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV77TREL1060160925000
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.

  Maksājuma mērķī jānorāda: mednieka vārds, uzvārds, personas kods un teksts "Valsts nodeva par mednieka sezonas karti".

 3. Pieprasījuma saņemšana
  Pēc valsts nodevas apmaksas, sezonas kartes digitālais ieraksts reģistrējas Meža valsts reģistrā. Informācija par sezonas karti tiek nosūtīta uz iesniedzēja elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

Maksājumi

PozīcijaCena
Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu ar piemērotajiem atvieglojumiem vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošiem (22./23.g. sezonā)4.27 EUR
Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu bez atvieglojumiem (22./23.g. sezonā)14.23 EUR
Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu ar piemērotajiem atvieglojumiem15.00 EUR
Par mednieka sezonas kartes izsniegšanu bez atvieglojumiem30.00 EUR