Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšana ar pārbaudi apvidū pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesnieguma, ja šo datu atšķirība no situācijas apvidū pārsniedz normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto pieļaujamo novirzi.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus;

    • Pasts - iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētas Valsts meža dienesta mežniecības adresi;

    • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  2. Datu precizēšana Meža valsts reģistrā
    Tiek veiktas izmaiņas Meža valsts reģistrā.

Saņemt pakalpojumu