Koksnes produkti no Krievijas un Baltkrievijas, uz kuriem neattiecas ES noteiktās sankcijas:

Balstoties uz ES Kokmateriālu regulas Ekspertu grupas 2022. gada 29. aprīļa sanāksmes lēmumu (angliski; latviski), VMD jebkurus kokmateriālus un koksnes izstrādājumus no Krievijas un Baltkrievijas, uz kuriem attiecas ES Kokmateriālu regula, ja tie tiek laisti ES tirgū, uzskata par neatbilstošiem ES Kokmateriālu regulas prasībām par maznozīmīga riska produktu laišanu tirgū un to laišanu tirgū – par likuma pārkāpumu.

Ekspertu grupas lēmums nosaka, ka “pašreizējos apstākļos tirgus dalībniekiem, kas iepērk kokmateriālus no Baltkrievijas un Krievijas Federācijas, nav iespējams veikt pilnīgu riska novērtējumu un efektīvi mazināt pastāvošos riskus, ka var tikt iegādāti [un laisti ES tirgū] nelikumīgi iegūti kokmateriāli”.

Konkrētāki iemesli, kādēļ pilnīgs risku novērtējums un adekvāta/efektīva risku mazināšana nav iespējama:

1) Lai nodrošinātu Regulas ievērošanu, Regulā ir paredzēta kompetento iestāžu sadarbība ar trešo valstu iestādēm, kas šobrīd nav iespējama.

2) Vērtējot un mazinot riskus, Regula paredz, ka ir jāņem vērā bruņota konflikta klātesamība un tas, vai ar naudu no koksnes netiek atbalstīts konflikts. (Jebkurš Krievijā un Baltkrievijā iegūtais apaļkoks vai jebkura saražotā mēbele var tikt uzskatīta par ‘konflikta’ koksni.)

3) Mežu un koksnes produktu sertifikācijas sistēmas PEFC un FSC, kas bieži tika uzskatītas par nozīmīgiem risku mazināšanas faktoriem, apturējušas sertifikātu darbību Krievijā un Baltkrievijā.

4) Viens no būtiskākajiem risku mazināšanas pasākumiem, kas ir tirgus dalībnieka veikta izpēte un informācijas par piegādes ķēdes uzņēmumiem un personām iegūšana (pārliecībai, vai tie nav saistīti ar nelegālu ciršanu, kokmateriālu tirdzniecību, nodokļu nemaksāšanu, korupciju utt.), nav izdarāms. Ņemot vērā valsts varas izplatīto dezinformāciju, nav iespējas zināt, ka valsts iestādes, kas atbild par meža un koksnes uzraudzību vai nodokļiem, vai tiesu vara, izplata patiesu informāciju. Ņemot vērā masīvi ierobežoto vārda un informācijas brīvību, šobrīd nevar paļauties arī uz nevalstisko organizāciju, aktīvistu un mediju ziņojumiem un rakstiem.

5) Vēl viens būtisks risku mazināšanas pasākums - auditi mežā un pie piegādātājiem šobrīd ir ierobežoti vai netiek veikti.

 

Kokmateriāli un koksnes produkti no Krievijas un Baltkrievijas, uz kuriem attiecas ES noteiktās sankcijas:

Ja, apejot robežkontroli, kaut kas no importēt aizliegtajiem produktiem tomēr tiks laists ES tirgū, VMD tos uzskatīs par nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem ES Kokmateriālu regulas kontekstā. Par šādiem tiks uzskatīti arī kokmateriāli vai koksnes izstrādājumi, kas importēti caur citām, trešajām, valstīm, ja kokmateriālu/produktu izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. VMD ir tiesības paņemt jebkura produkta koksnes paraugu koksnes testam, lai noteiktu kokmateriāla izcelsmes reģionu.

Lai tiktu izpildītas ES Kokmateriālu regulas prasības, uzņēmumiem ir jāzina produktos izmantotās sugas un to izcelsmes valstis un reģioni, kā arī Regula paredz iespējamiem riskiem atbilstošu, efektīvu risku mazināšanu. Importējot no pašreizējos apstākļos augsta riska valstīm, kas tiek izmantotas sankciju apiešanai (piemēram, Kirgizstāna, Turcija, Ķīna), uzņēmumam ļoti pārliecinoši jāspēj parādīt (ar koksnes testiem, auditiem un tml.) kokmateriālu izcelsme un produkta ražošanas valsts, lai VMD atzītu risku mazināšanu par atbilstošu Regulas prasībām.