Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts meža dienests reģistrē meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrā meža reproduktīvā materiāla piegādātājus, kas nodarbojas ar materiāla ražošanu, tirdzniecību vai importu. Ražošana ietver sēklu vienību vai augu daļu izaudzēšanu, ieguvi, sēklu vienības pārvēršanu par sēklām un stādāmā materiāla izaudzēšanu no sēklām vai augu daļām. Tirdzniecība ir materiāla piedāvāšana vai izlikšana pārdošanai, pārdošana vai piegāde citai personai, tai skaitā pakalpojuma līguma ietvaros. Personai nav jāreģistrējas piegādātāju reģistrā, ja tā ražo materiālu savām vajadzībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi;

  • E-pasts vai e-adrese - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai iesniedz aizpildītu e-formu e-adresē. 

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā, kurā norāda personas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru , plānotās darbības un produkcijas veidus, ražotņu, noliktavu un tirdzniecības vietu adreses, kā arī kontaktinformāciju vai Valsts meža dienesta iesnieguma veidlapa.

  Pakalpojumu iespējams saņemt bez maksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts meža dienests reģistrē piegādātāju Meža valsts reģistrā, ja iesniegumā minētā informācija atbilst faktiskajai vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt piegādātāju, ja iesniegumā minētā informācija neatbilst reģistrēšanas prasībām.

Saņemt pakalpojumu