Meža kaitēkļi un meža slimības ir divi visbūtiskākie biotiskie meža bojājumu cēloņi Latvijā. Kaitēkļi un slimības var atstāt būtisku ietekmi uz mežu – tie var radīt gan ekonomiskus zaudējumus, gan arī izraisīt neatgriezeniskas pārmaiņas meža veselībā.

Kaitīgo meža kukaiņu savairošanās iemesli var būt dažādi – sausums vai pārāk liels mitrums, ugunsgrēki un vētras, pēc kurām, neizvācot kritušos kokus, var rasties izdevīgi apstākļi kaitēkļu invāzijai. Arī meža slimības ir ļoti izplatītas, sevišķi sēņu ierosinātās, tomēr koki saslimst tikai tad, ja tie kādu apstākļu dēļ ir novājināti, ja to attīstībā radušies traucējumi, kā arī, ja tie ir mehāniski bojāti. Kaitīgie kukaiņi un kokaugu slimības var nelabvēlīgi ietekmēt koku augšanu, dzīvotspēju un izdzīvošanu, kā arī pazemināt koksnes un meža nekoksnes produktu ražīgumu un kvalitāti. Līdz ar to ir svarīgi laicīgi pamanīt un atpazīt potenciāli kaitīgos organismus mežā un ziņot par tiem meža speciālistiem.