Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Medību atļauja ir dokuments, kas ļauj nomedīt norādītajā vietā konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku. Pamatojoties uz medījamo dzīvnieku uzskaites datiem, Valsts meža dienests katru gadu nosaka limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu medību platībās. Pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu katrā medību sezonā nosaka Valsts meža dienests. Pamatojoties uz medību vadītāja sastādīta akta par vilka nomedīšanu, Valsts meža dienests izdod medību atļauju personai, kurai pieder medījums. Informāciju par nomedītajiem un ievainotajiem dzīvniekiem iesniedz Valsts meža dienestā, izmantojot Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošu mobilo lietotni.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: mednieka apliecība, Valsts meža dienesta apstiprināts iesniegums par medību iecirkņa reģistrāciju, spēkā esoši līgumi par medību tiesību nomu, ja medību tiesību lietotājs pats nav zemes īpašnieks vai lietotājs, akts par vilka nomedīšanu.

 2. Valsts nodevas maksājums
  Par medību atļaujas izsniegšanu jāsamaksā valsts nodeva:
  - jebkura dzimuma un vecuma aļņa (Alces alces), aļņu buļļa un staltbriežu (Cervus elaphus) buļļa nomedīšanai – 15,00 EUR;
  - staltbriežu (Cervus elaphus) govs vai teļa, aļņu (Alces alces) govs vai teļa, medņa (Tetrao urogallus), rubeņa (Tetrao tretrix) un vilka nomedīšanai (Canis lupus) – 7,50 EUR.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un ar parakstu apliecina medību atļaujas ar marķieri saņemšanu.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par medību atļaujas izsniegšanu jebkura dzimuma un vecuma aļņa, aļņu buļļa un staltbriežu buļļa nomedīšanai 15.00 EUR
Par medību atļaujas izsniegšanu staltbriežu govs vai teļa, aļņu govs vai teļa, medņa, rubeņa un vilka nomedīšanai 7.50 EUR
Par medību atļaujas izsniegšanu jebkura dzimuma un vecuma aļņa, aļņu buļļa un staltbriežu buļļa nomedīšanai 15.00 EUR
Par medību atļaujas izsniegšanu staltbriežu govs vai teļa, aļņu govs vai teļa, medņa, rubeņa un vilka nomedīšanai 7.50 EUR

Saņemt pakalpojumu