Meža inventarizācijas darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas. Sertifikātus meža inventarizācijas darbu veikšanai fiziskām personām izsniedz atbilstības novērtēšanas institūcijas:

 • SIA “SILVASERT”
  Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007,
  Tālrunis: 26436481
  Piešķirtie sertifikātu Nr. A -
  http://silvasert.lv/lv/
 • Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs
  Juridiskā adrese: Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006
  Atrašanās vieta: Dzērbenes iela 27-217, Rīga, LV-1006
  Tālrunis: 29422052
  Piešķirtie sertifikātu Nr. B-

  http://www.lkkes.lv/