ES Atmežošanas regula, kas aizstās ES Kokmateriālu regulu. (09.11.2023.)

2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2023/1115 jeb ES Atmežošanas regula, kas aizstās ES Kokmateriālu regulu. Ar šo regulu paredzēts mazināt riskus, ka produkti, kas saistīti ar atmežošanu un mežu degradāciju tiek laisti ES tirgū vai eksportēti no tās, tādējādi mazinot ES ietekmi uz atmežošanu un mežu degradāciju visā pasaulē.

Produkti, uz kuriem attiecas regula, ir koksne, palmu eļļa, soja, liellopi, kakao, kafija, kaučuks un dažādi produkti, kas no tiem iegūti (piemēram, papīrs, mēbeles, riepas, šokolāde).  

No 2024. gada 30. decembra regula jāsāk ievērot lielajiem tirgus dalībniekiem, bet no 2025. gada 30. jūnija – pārējiem, mazajiem tirgus dalībniekiem.

Regula pieejama šeit.

 

ES Kokmateriālu regulas jaunumu apkopojums, 2021. gada oktobris līdz 2022. gada aprīlis. (16.06.2022.)

Eiropas Komisijas konsultanta – ANO Vides programmas Pasaules dabas aizsardzības monitoringa centra (UNEP-WCMC), sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm izdotā ziņu lapa par ES Kokmateriālu regulas piemērošanu un ar to saistītiem jaunumiem.

Ziņojums angļu valodā

 

Jaunākais Lielbritānijas NVO Earthsight ziņojums “Taiga King” vēsta par vienu no lielākajiem nelegālas ciršanas un krāpniecības gadījumiem Krievijā un to, kā ES firmas turpināja importēt augsta riska kokmateriālus arī pēc tam, kad skandāls kļuva publisks, kas liecina par ES Kokmateriālu regulas prasību neievērošanu. (04.03.2021.)

Ziņojums angļu valodā.

Jauns Lielbritānijas NVO Earthsight pētījums atkal norāda uz lielajām nelegālās mežistrādes un FSC sertifikācijas problēmām Ukrainā, šoreiz IKEA piegādes ķēdēs. (13.07.2020.)

Bez 2018. gadā izdotajiem EK TAIEX ekspertu misijas ziņojuma un iepriekšējā Earthsight pētījuma “Complicit in Corruption”, arī jaunais Earthsight pētījums “Flatpacked Forests” norāda uz to, cik augsts nelegālas mežistrādes risks ir Ukrainā, un to, ka FSC sertifikācija negarantē ne legalitāti, ne ilgtspējību mežu apsaimniekošanā. Šoreiz ziņojums ir par pasaulē lielākā koka mēbeļu ražotāja IKEA produktos izmantoto Ukrainas koksni. Ziņojumā apskatītās piegādes ķēdes nevar uztvert kā izņēmumu savādāk labi darbojošās sistēmā; tās vairāk jāskatās kā piemērs tam, kas notiek – ir plaši izplatīts, Ukrainā. Pētījumā arī aprakstīti dažādi veidi, kā tiek pārkāpts likums. Tam gan nevajadzētu būt jaunumam tirgus dalībniekiem, kas importē Ukrainas produktus, jo visi šie veidi ir minēti jau iepriekšējos dažādos ziņojumos.Nelegāla mežistrāde pasaulē, augsta riska valstis, kokmateriālu un koka izstrādājumu imports un ES Kokmateriālu regula. (12.06.2020.)

Lai gan gribētos domāt, ka pasaulē nelegālas mežistrādes, nelegālas atmežošanas un nelegālas kokmateriālu tirdzniecības problēma samazinās, tā nebūt nav. Ienākumi no nelegālas mežistrādes un koku tirdzniecības ir lieli, un shēmas, kā tas tiek darīts, kļūst arvien sarežģītākas, aizvien vairāk tajās iesaistoties organizētās noziedzības grupējumiem. Tiek lēsts, ka 15 – 30 % no visiem pasaulē iegūtajiem kokmateriāliem ir nelegāli, savukārt dažās tropu valstīs nelegāla mežistrāde un koku tirdzniecība, pamatojoties uz aplēsēm, sastāda pat 50 – 90 % no visas mežistrādes. Vairāk.

Augsts nelegālās mežistrādes, kokmateriālu tirdzniecības un eksporta risks Ukrainā. (03.06.2020.)

Pēdējos gados iznākušie, uz jauniem faktiem, pētījumiem un intervijām balstītie, ziņojumi par Ukrainu (meklēt tālāk rakstā) norāda, ka ikvienā kokmateriālu piegādes ķēdē Ukrainā var pastāvēt risks, ka kokmateriāli cirsti, tirgoti vai eksportēti nelegāli. Valstī, tostarp meža nozarē, ir arī ļoti augsts korupcijas risks. Jau pašā meža uzraudzības un apsaimniekošanas modelī, kas šobrīd pastāv Ukrainā, ir daudz vietas koruptīvām darbībām; kā arī likumdošana un likumu piemērošana ir neefektīva. Tas viss nozīmē, ka, lai izpildītu ES Kokmateriālu Regulas prasības, tirgus dalībniekiem, kuri importē kokmateriālus vai koka izstrādājumus no Ukrainas, ir jābūt ļoti rūpīgiem un stingriem, veicot risku novērtēšanu un risku mazināšanas pasākumus. Vairāk.

ES Kokmateriālu regulas jaunumu apkopojums, 2018. gada novembris un decembris. (06.02.2019.)

Eiropas Komisijas konsultanta – ANO Vides programmas Pasaules dabas aizsardzības monitoringa centra (UNEP-WCMC), sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm izdotā ziņu lapa par ES Kokmateriālu regulas piemērošanu un ar to saistītiem jaunumiem 2018. gada novembrī līdz decembrī.

.

ES Kokmateriālu regulas jaunumu apkopojums, 2018. gada aprīlis un maijs. (05.07.2018.)

Eiropas Komisijas konsultanta – ANO Vides programmas Pasaules dabas aizsardzības monitoringa centra (UNEP-WCMC), sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm izdotā ziņu lapa par ES Kokmateriālu regulas piemērošanu un ar to saistītiem jaunumiem 2018. gada aprīlī līdz maijā.

.

Vjetnamas nelegālo kokmateriālu imports. (04.06.2018.)

Kā lasāms jaunākajā nevalstiskās organizācijas Environmental Investigation Agency ziņojumā, liels daudzums nelegāli iegūtu vai nelegāli eksportētu kokmateriālu nonāk Vjetnamā no Kambodžas. Tas tiek iepludināts Vjetnamas ‘legālajā’ kokmateriālu apritē. Ziņojumā minēti Vjetnamas uzņēmi, ar kuriem saistīts risks, ka tie ir iesaistīti kokmateriālu importā. Tāpat minēti riskantie Kambodžas uzņēmumi.

Ziņojums angļu valodā.

Trīs Ukrainas valsts iestādes uzturētas datubāzes, kur var pārbaudīt oficiālo dokumentu izdošanu, kā arī apaļkoku marķieru un kravas mašīnu numurus. (28.12.2017.)

ES Kokmateriālu regulas jaunumu apkopojums, 2017. gada augusts līdz oktobris. (30.11.2017.)

Eiropas Komisijas konsultanta – ANO Vides programmas Pasaules dabas aizsardzības monitoringa centra (UNEP-WCMC), sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm izdotā ziņu lapa par ES Kokmateriālu regulas piemērošanu un ar to saistītiem jaunumiem 2017. gada augustā līdz oktobrī.

.

2016. gadā pieaudzis vides aktīvistu slepkavību skaits pasaulē. (01.08.2017.)

Kā ziņo nevalstiskā organizācija Global Witness, 2016. gads pasaulē bijis īpaši nāvējošs zemes īpašumtiesību un vides aizstāvjiem. Organizācijai zināmo slepkavību skaits pieaudzis līdz 200, bēdīgo pirmo vietu ieņemot Brazīlijai. Iepazīties ar ziņojumu.


2016. gada 12. februārī apstiprināts atjauninātais ES Kokmateriālu Regulas Norādījumu dokuments (Vadlīnijas par ES Kokmateriālu regulu). (16.02.2016.)

Dokumentā teikts, ka “..šīs vadlīnijas ir lietderīgs atsauces materiāls ikvienam, kam jāievēro ESKR prasības, jo tajās skaidrotas leģislatīvā teksta daļas, kuras ir grūti saprotamas. Dalībvalstu kompetentās iestādes un izpildiestādes var izmantot vadlīnijas arī ESKR leģislatīvās paketes īstenošanas un izpildes procesā.”

Uzkrājoties pieredzei, ieviešot ES Kokmateriālu regulu, arī turpmāk vadlīnijas var tikt grozītas un papildinātas, kad nepieciešams. Tas tiek darīts sadarbībā ar dalībvalstu ekspertiem un FLEGT Komiteju (Komiteja pārvaldībai, tirdzniecībai un tiesību aktu izpildei meža nozarē).

 

Par Krievijas Tālajos Austrumos nelikumīgi iegūtu, no Ķīnas ražotājiem pirktu kokmateriālu importu Amerikas Savienotajās Valstīs (turpmāk – ASV) ar ievērojamu naudas summu sodīts uzņēmums Lumber Liquidators Inc(15.02.2016.)

Līdzīgi kā ES Kokmateriālu regula, ASV Leisija akts (Lacey Act) aizliedz importēt citās valstīs nelikumīgi iegūtus kokmateriālus. Par šo kriminālnoziegumu un par nepatiesas informācijas norādīšanu, importējot kokmateriālus ASV, uzņēmums Lumber Liquidators būs spiests samaksāt vairāk nekā 13 miljonus ASV dolāru.

Kā tas ir lasāms zemāk pievienotajā ASV Tieslietu departamenta ziņojumā, uzņēmumam bija izstrādāta piegādes ķēdes uzraudzības sistēma, tomēr uzņēmums atkārtoti nesekoja paša izstrādātajām iekšējām procedūrām un neņēma vērā signālus par augstu risku. Lumber Liquidators palielināja savus importa apjomus no Ķīnas ražotājiem, kuri izmantoja Krievijas Tālajos Austrumos iegūtus kokmateriālus, neņemot vērā tādus riska indikatorus kā ‘imports no augsta riska valstīm’, ‘imports no piegādātājiem, kas nav spējīgi uzrādīt izcelsmes dokumentus’, u.c.

Piemēram, 2013. gadā Lumber Liquidators importēja kokmateriālus, kuri bija cirsti izmantojot licenci, kura tikusi izmantota tik daudzas reizes, ka Lumber Liquidators importa apjoms vien par 800 procentiem pārsniedza licencē atļauto Mongolijas ozola (Quercus mongolica) ciršanas apjomu. Citreiz, importējot Mongolijas ozolu, uzņēmums uzrādīja, ka tas ir ‘Velsas ozols’ (Quercus petraea), kas uzskatāms par zema riska sugu un kura izcelsme parasti ir Eiropa, bet kurš nav sastopams Krievijas Tālajos Austrumos.

.

Eiropas Komisija atzinusi jau vienpadsmit pārraudzības organizācijas, kas tirgus dalībniekiem var piedāvāt savas likumības pārbaužu sistēmas. (19.08.2015.)

Pārraudzības organizācijas, kas darbojas visā Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, un kurām Latvijā ir biroji, ir BM Trada Latvija, Bureau Veritas, Nepcon, SGS un Control Union. Pārraudzības organizācijas, kuras ir tiesīgas sniegt pakalpojumus Latvijā, bet kurām Latvijā nav biroju, ir Soil Association un Din Certco.

Saite ar visu atzīto pārraudzības organizāciju nosaukumiem un to galveno biroju kontaktinformāciju.

Eiropas Komisija uzsākusi publiskās konsultācijas ES Kokmateriālu regulas darbības izvērtēšanai. (28.04.2015.)

Uzsākot ES Kokmateriālu regulas izvērtēšanas procesu, Eiropas Komisija savā mājaslapā atvērusi elektronisku publisko konsultāciju (aptaujas anketu), kur viedokļus var izteikt ikviena ieinteresētā puse, tostarp uzņēmumi un privātpersonas. Konsultācija pieejama angļu valodā, tā būs atvērta līdz 2015. gada 3. jūlijam.

Publiskā konsultācija ir daļa no Regulas darbības un efektivitātes pārskatīšanas procesa. Regulas izvērtēšana ir paredzēta pēc pirmajiem diviem tās spēkā stāšanās gadiem, bet pēc tam – reizi sešos gados.

Publiskā konsultācija.

Importējot produktus no ‘augsta riska’ valstīm vai reģioniem, nepietiek tikai ar oficiālajiem dokumentiem, lai būtu pārliecība, ka kokmateriāli iegūti legāli. (10.12.2014)

Kā liecina pierādījumi no dažādām pasaules vietām, ir valstis un reģioni, kur iespējamība, ka kokmateriāli iegūti nelegālā veidā, pat tad, ja ir pieejami visi ar mežistrādi saistītie dokumenti, ir ļoti liela, jo ir daudz un dažādu shēmu, kā ar oficiāliem dokumentiem nelegālus kokmateriālus padarīt ‘legālus’. Tādēļ, importējot no šādām, ‘augsta riska’, valstīm vai reģioniem, bez oficiālajiem dokumentiem ir vajadzīgi vēl citi apliecinājumi, ka kokmateriāli iegūti legāli un ka risks ir ‘maznozīmīgs’. Starp šādiem apliecinājumiem ir, piemēram, trešo pušu veikti auditi, sertificētu kokmateriālu iegāde u.c.

Lai gan Latvijā ir neliels importa apjoms no šīs valsts, ieskatam piemērs par Brazīlijas Para reģionu.

Kā arī piemērs tam, kādu daļu no Centrālajā Āfrikā iegūtajiem kokmateriāliem varētu uzskatīt par legāliem.

2014. gada septembrī “BBC” publicēti raksti par nelegālo mežistrādi Peru. (16.10.2014.)

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28926270

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29119833

2013. gada jūlijā “The Moscow Times” publicēts raksts par nelegālu mežistrādi Krievijas Federācijas ziemeļrietumos. (14.10.2014.)

http://www.themoscowtimes.com/business/article/illegal-logging-battle-puts-forests-in-the-red/483001.html

Eiropas Komisija šobrīd atzinusi trīs pārraudzības organizācijas, kuras darbojas visā Eiropas Savienībā. (09.10.2014.)

Pārraudzības organizācijas, kuras darbojas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ieskaitot Latviju, ir Nepcon, Bureau Veritas un Control Union. Ceturtā organizācija - Conlegno - darbojas tikai Itālijā. Šobrīd notiek izvērtēšanas process vēl vairākām pārraudzības organizācijām. Sīkāka informācija par to, kas ir pārraudzības organizācijas, kāda ir to loma saistībā ar ES Kokmateriālu regulu un kā tās var palīdzēt uzņēmumiem, iegūstama ES Kokmateriālu regulā, Eiropas Komisijas mājaslapā, kas veltīta Kokmateriālu regulai, kā arī šajā mājaslapā.