Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Šaušanas pārbaudījums ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci jānokārto tiem medniekiem, kas vēlas pirmo reizi iegādāties garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci. Lai kārtotu pārbaudījumu, medniekam jābūt vismaz 21 gadu vecam un ir jābūt derīgai mednieka apliecībai. Pārbaudījums ietver šaušanu pa stāvošu un kustīgu mērķi 100 m distancē. Šaujot ieroci drīkst atbalstīt, bet ne nostiprināt. Pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100 iespējamiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs aizpilda elektronisko formu tiešsaistē Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv);

  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz dokumentus ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).

 2. Valsts nodevas maksājums
  Lai kārtotu praktisko iemaņu pārbaudījumu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) – 25,00 EUR.

  Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV77TREL1060160925000
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma pieprasītājs ierodoties uz praktisko iemaņu pārbaudījumu uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas)25.00 EUR