Medību tiesību lietotājs, kurš informācijas apritei ar VMD izmanto informāciju sistēmu "Meža valsts reģistrs", var bez maksas lietot Meža valsts reģistra informāciju par savu/saviem medību iecirkņiem.

Medību tiesību lietotājs piekļuvei Meža valsts reģistrā izmanto savus portāla Latvija.lv piekļuves rekvizītus.

Piekļuves tiesības paredz:

  1. apskatīt medību iecirknī noslēgtos medību līgumus;
  2. iesniegt tiešsaistē jaunus medību līgumus reģistrācijai medību iecirknī;
  3. iegūt aktuālo medību līgumu sarakstu;
  4. lejupielādēt medību iecirkņa ģeogrāfisko un teksta informāciju (.shp vai .csv formātā);
  5. reģistrēt Meža valsts reģistrā informāciju par medību iecirknī nomedītajiem medījamajiem dzīvniekiem.

Uzmanību! Medību tiesību lietotāja bezmaksas piekļuve Meža valsts reģistra informācijai par savu/saviem medību iecirkņiem tiek piešķirta brīdī, kad medību tiesību lietotājs sāk reģistrēt Meža valsts reģistrā informāciju par iecirknī nomedītajiem medījamajiem dzīvniekiem.