Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai reģistrētu Meža valsts reģistrā tādu zemi, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, bet atbilst Meža likuma objektam, Valsts meža dienests bez maksas veic esoša meža ārējās robežas konfigurācijas precizēšanu, cita starpā, palielinoties viena vai vairāku nogabalu platībai un kopējai meža platībai. Precizējot meža robežas konfigurāciju, netiek veidoti jauni nogabali un pievienotās platības sastāvam ir jāatbilst piegulošajam nogabalam, izņemot, ja kopējā pievienojamā platība ir līdz 0,3 ha. Gadījumos, ja tiek reģistrēts jauns nogabals – jāvēršas pie sertificēta meža inventarizācijas veicēja.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta izstrādātā iesnieguma veidlapa.

 2. Datu ievākšana objektā un sagatavošana
  Mežzinis veic platības pārbaudi ar apsekošanu dabā un mežaudzes mērījumus. Tiek sagatavota informācija reģistrēšanai Meža valsts reģistrā.

 3. Datu reģistrēšana Meža valsts reģistrā
  Informācija tiek reģistrēta Meža valsts reģistrā un nosūtīta Valsts zemes dienestam.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums pakalpojuma saņemšanai

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu