Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Meža likumā noteikts, ka meža atjaunošanā tiek izmantots konkrētajai teritorijai piemērots vai iespējami piemērotākais reproduktīvais materiāls. Pirms stādu ievešanas no citām valstīm ir nepieciešams saņemt Valsts meža dienestā atļauju meža reproduktīvā materiāla ievešanai un reģistrēties Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrā, ja reproduktīvo materiālu ieved no citām dalībvalstīm, lai tirgotu vai piegādātu citai personai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi.

  Nepieciešamie dokumenti:
  - iesniegums brīvā formā;
  - dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā);
  - sertifikāta kopija (ja plāno ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm);
  - materiāla izcelsmi apliecinoša dokumenta kopija (ja plāno ievest no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts);
  - Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" atzinums par materiāla piemērotību meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai Latvijā.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai, ir jāsamaksā valsts nodeva - 50 EUR. Valsts nodevas maksājumu var veikt norēķinoties ar maksājumu karti kādā no Valsts meža dienesta struktūrvienībām vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

  Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV37TREL1060160919900
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts meža dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un izsniedz atļauju meža reproduktīvā materiāla ievešanai vai paziņo par atļaujas izsniegšanas atteikumu.

  Atļauju meža reproduktīvā materiāla ievešanai izsniedz atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai50.00 EUR