Mobilā lietotne  “Mednis”

Mobilā lietotne “Mednis” ir ar Meža valsts reģistru savietojamu datu ievākšanas rīks dzīvnieku, to klātbūtnes pierādījumu un postījumu reģistrēšanai. Lietotne paredzēta, lai veicinātu mežsaimniecības resursu izmantošanu, saglabāšanu un regulēšanu optimālā līmenī, vienlaicīgi mazinot postījumu un zaudējumu riskus mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēs.

Lietotnē iespējams:

  • reģistrēt dzīvnieku ievainošanas un nomedīšanas faktu;
  • ziņot par tieši novērotiem dzīvniekiem un to klātbūtnes pazīmēm, dzīvnieku nodarītajiem postījumiem  lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, mežā un infrastruktūrai;
  • ziņot par satiksmes negadījumos notriektiem meža dzīvniekiem.

Sākot ar 2023./2024. gada medību sezonu informācija par nomedītajām mežacūkām medniekiem obligāti ir jāreģistrē un jāiesniedz Valsts meža dienestā (turpmāk – VMD), izmantojot mobilo lietotni “Mednis”.

Lietotnes “Mednis” izveides projektu īstenojusi biedrība “Zemnieku saeima”, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Latvijas Mednieku savienība un Latvijas Mednieku asociācija.

Lietotne bez maksas pieejama gan Android, gan Apple iOS ierīcēm un lejupielādējama aplikāciju veikalos Google Play Store un App Store.

Gadījumā, ja rodas sarežģījumi vai jautājumi par lietotni “Mednis”, ar VMD iespējams sazināties, izmantojot e-pastu atbalsts@vmd.gov.lv.  

 

 

Administratīvais līgums par “Medņa” izmantošanu

Lietotnē “Mednis” iespējams reģistrēt visus nomedītos medījamo sugu dzīvniekus. Sakarā ar to, ka “Medņa” izmantošana medības reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikta kā obligāta, tam nepieciešams noslēgt administratīvo līgumu starp medību tiesību lietotāju un VMD. Administratīvā līguma prasības nosaka, ka nomedītais un/vai ievainotais medījamās sugas dzīvnieks tiek reģistrēts un informācija par to tiek nosūtīta VMD, izmantojot mobilo aplikāciju “Mednis”.

Slēdzot līgumu un izmantojot lietotni, medniekiem nav nepieciešams iesniegt dienestā nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālu un informāciju par izlietotajām medību atļaujām. Tāpat nav prasības obligāti marķēt nomedītos aļņus un staltbriežus ar fiziskiem marķieriem.

Pirms administratīvā līguma slēgšanas konkrētā medību tiesību lietotāja medniekiem jāvienojas, ka turpmāk medību procesā visi izmantos mobilo aplikāciju “Mednis”. Tikai tad medību tiesību lietotāja pārstāvis nosūta uz VMD e-pasta adresi pasts@vmd.gov.lv brīvas formas iesniegumu ar lūgumu slēgt līgumu.

 

Lietotnes “Mednis” lietošanas pamācības

Latvijas Meža īpašnieku biedrības sagatavotās video pamācības lietotnes “Mednis”

 

Biežāk uzdotie jautājumi par lietotni “Mednis”

Lai reģistrētos “Mednī”, nepieciešama autentifikācija ar portāla latvija.lv autentifikācijas rīkiem (ID karti, e-parakstu, internetbankas rekvizītiem). Autentifikācija nepieciešama, lai nodrošinātu “Medņa” lietotāja atbildību par “Mednī” iesniegtās informācijas saturu. Reģistrēties “Mednī” iespējams no mobilās lietotnes vai datorā pieejamās “Medņa” versijas. Reģistrēties “Mednī” nepieciešams tikai vienu reizi, bet pēc tam lietotājs “Mednī” var autorizēties, ievadot savu e-pasta adresi un paroli.

“Mednī” var reģistrēties gan mednieki, gan personas, kas nav mednieki. Lai reģistrētos “Mednī”, autentificējoties kā medniekam, nepieciešama derīga mednieka apliecība, derīga sezonas karte un mednieka profils Meža valsts reģistrā. Nemedniekiem ir pieejamas tikai “Medņa” sadaļas “Novērojumi” un “Postījumi”. Vienā telefonā vai datorā var reģistrēties vai autorizēties vairākas personas, kuru e-pasta adreses un paroles atšķiras.

Reģistrējot nomedīšanas informāciju, “Mednis” strādā bezsaistes režīmā un nosūta datus uz Meža valsts reģistru tikai tad, kad ir labs, stabils mobilo sakaru signāls. “Mednis” nosūta informāciju tikai pēc tam, kad lietotnē ir autorizējies mednieks (ja autorizācija pārtraukta, dati nosūtīti netiek). Informāciju pēc tās reģistrēšanas var nosūtīt arī vēlāk (vienas dienas laikā pēc medībām). Nepieciešams ņemt vērā, ka tiešsaistes kartes, Valsts zemes dienesta kadastra informāciju un ZMNĪ meliorācijas sistēmu kadastra datus “Mednis” saņem tiešsaistē. 

Reģistrēt medību iecirknī nomedītas stirnas un mežacūkas var tikai tie mednieki, kurus medību tiesību lietotāja atbildīgā persona ir pievienojusi medību iecirkņa biedru sarakstam.

Reģistrēt un nosūtīt informāciju par nomedītu dzīvnieku var tikai tie mednieki, kuriem ir aktivizētas sezonas kartes.

Lai reģistrētu un nosūtītu informāciju par nomedītu limitēto medījamo dzīvnieku (alni, staltbriedi, vilku, rubeni), vispirms nepieciešams, lai iecirkņa medību tiesību lietotājs noslēdz administratīvo līgumu ar VMD par “Medņa” izmantošanu medību informācijas apritei.

Informācijas reģistrēšanai un nosūtīšanai nepieciešams 1) uz vietas “Mednī” uzņemts medījuma fotoattēls un 2) noteikta GPS lokācija. Kamēr to nav, reģistrēt nomedītu dzīvnieku nevar un sistēma nepiešķir licences numuru. Reģistrēto informāciju “Mednis” nosūta tikai tad, ja ir labs sakaru signāls. Ja signāla nav vai arī signāls ir slikts, lietotnē parādās teksts “Gaida nosūtīšanu”.

Iespējamie risinājumi problēmu gadījumā – atjaunot “Medni” uz jaunāko versiju; pārbaudīt telefona GPS lokācijas iestatījumus; pārbaudīt atļaujas telefona lietotnēm piekļūt GPS informācijai un uzņemt fotoattēlus; pārbaudīt, vai telefonā nav ieslēgts lidojuma režīms vai VPN pieslēgums; pārbaudīt, vai nav vajadzīgi atjauninājumi pašam telefonam (vecās operētājsistēmu versijās “Mednis” nedarbojas”).

Ja risinājumi nelīdz, ziņot par problēmu uz e-pastu atbalsts@vmd.gov.lv un sūtīt atkļūdošanas (debugging) informāciju uz e-pastu support@mednis.app. Iespēja nosūtīt atkļūdošanas informāciju meklējama “Medņa” sadaļā “Par lietotni”.

Informāciju “Mednī” pirmkārt ir nepieciešams reģistrēt, bet nosūtīt informāciju var arī vēlāk (vienas dienas laikā pēc medībām). Sameklēt mobilo sakaru zonu ar labu tīkla signālu, nepieciešamības gadījumā iziet no lietotnes un autorizēties vēlreiz. Ja tas nelīdz, ziņot par problēmu uz e-pastu atbalsts@vmd.gov.lv un sūtīt atkļūdošanas (debugging) informāciju uz e-pastu support@mednis.app. Iespēja nosūtīt atkļūdošanas informāciju meklējama “Medņa” sadaļā “Par lietotni”.

Mednieks, kuram ir mednieka profils Meža valsts reģistrā, var reģistrēties “Mednī” no cita telefona vai datorā pieejamās “Medņa” versijas, autentificējoties ar portāla latvija.lv autentifikācijas rīkiem (internetbankas rekvizītiem, ID karti, e-parakstu). Šāda reģistrācija medniekam nepieciešama tikai vienu reizi.

Ja mednieks nevar autentificēties “Mednī” ne ar vienu no portāla latvija.lv piedāvātājiem autentifikācijas rīkiem, tad šādi rīki viņam ir jāiegūst. Ir izveidota datorā pieejama “Medņa” versija, kurā mednieks var izveidot “Medņa” kontu un autentificēties lietotnē ar ID karti un e-parakstu. Šī autentifikācija aizstāj mednieka parakstu informācijai, kuru medniekam ir pienākums iesniegt VMD.

Reģistrēt medību iecirknī nomedītas stirnas, mežacūkas un limitētos medījamos dzīvniekus (aļņus, staltbriežus, vilkus, rubeņus) var tikai tie mednieki, kurus medību tiesību lietotāja atbildīgā persona ir pievienojusi medību iecirkņa biedru sarakstam. Mednieks, kurš nav pievienots nevienam medību iecirknim, joprojām var reģistrēt “Mednī” nomedītos nelimitētos medījamos dzīvniekus un putnus (izņemot stirnas un mežacūkas).

Pēc pievienošanas biedru sarakstam medniekam kļūst pieejama “Medņa” MTL sadaļa, kurā redzami dati par konkrētā iecirkņa (vai iecirkņu) medību platībām un tam izsniegtajām medību atļaujām. Kartē kļūst pieejami datu slāņi ar medību iecirkņa informāciju (medību platībām un to robežām, VZD kadastru, ZMNĪ meliorācijas kadastru, novērojumu un postījumu datiem, infografikām u.c.).

Medību iecirkņa biedru sarakstam jaunus biedrus var pievienot tikai mednieks, kurš ir reģistrēts Meža valsts reģistrā kā medību iecirkņa atbildīgā persona. Atbildīgā persona var pievienot jaunus biedrus iecirkņa biedru sarakstam, dzēst biedrus no iecirkņa biedru saraksta, reģistrēt iecirknī nomedītos dzīvniekus, ko nomedījuši citi mednieki, un piešķirt iecirkņa biedriem administratora tiesības.

Medību iecirkņa biedri, kam piešķirtas administratora tiesības, var reģistrēt iecirknī nomedītos dzīvniekus, ko nomedījuši citi mednieki (piemēram, ērtākai dzinējmedību organizācijai vai ja dzīvnieku nomedījis viesmednieks). Administrators citam medniekam administratora tiesības piešķirt nevar. Administratoru skaits nav ierobežots (t.i., administratora tiesības var piešķirt visiem iecirkņa biedru sarakstā esošajiem medniekiem).

Viena iespēja – mednieks var autorizēties “Mednī” no cita telefona, ievadot savu e-pasta adresi (ja tāda ir) un paroli. Otra iespēja – nomedīto dzīvnieku “Mednī” viņa vietā var reģistrēt cits mednieks, kurš “Mednī” reģistrēts konkrētā medību iecirkņa biedru sarakstā kā administrators. Nosacījumi - lai šādi reģistrētu nomedīto dzīvnieku “Mednī”, nomedītājam ir jābūt šī iecirkņa biedru sarakstā, bet reģistrētājam ir jāierodas nomedīšanas vietā.

Ja medī ārvalstu mednieks, nomedīto dzīvnieku viņa vietā “Mednī” reģistrē medību iecirkņa atbildīgā persona vai cits mednieks, kurš “Mednī” reģistrēts konkrētā medību iecirkņa biedru sarakstā kā administrators. Reģistrējot dzīvnieku, nepieciešams “Mednī” aktivizēt izvēlni “Mednieks ārzemnieks” un ierakstīt zemāk esošajā informācijas laukā nomedītāja ārvalstu mednieka medību atļaujas numuru. Lai reģistrētu nomedīto dzīvnieku, reģistrētājam ir jāierodas nomedīšanas vietā.

Ja medī viesmednieks (mednieks, kurš nav pastāvīgi iekļauts medību iecirkņa biedru sarakstā), viņam iepriekš ir jābūt reģistrētam “Mednī” ar portāla latvija.lv autentifikācijas rīkiem. Termina “viesmednieks” medības reglamentējošajos normatīvajos aktos nav – ir mednieks, kura medības medību iecirknī ir saskaņojusi medību tiesību lietotāja noteiktā atbildīgā persona.

Individuālajās medībās:

Pirms medībām medību tiesību lietotāja atbildīgā persona uz laiku pievieno viesmednieku medību iecirkņa biedru sarakstam (vēlāk viesmednieks no šī saraksta tiek dzēsts). Pēc nomedīšanas:

1) viesmednieks var nomedīto dzīvnieku reģistrēt “Mednī” pats, ja to ir atļāvis medību vadītājs. Šeit jāatceras, ka medību vadītājs atbild par visu medību procesu un mednieks nevar rīkoties patvaļīgi.

2) nomedīto dzīvnieku var reģistrēt medību iecirkņa atbildīgā persona vai cits mednieks, kurš “Mednī” reģistrēts konkrētā medību iecirkņa biedru sarakstā kā administrators. Reģistrētājam ir tiesības nomainīt mednieka apliecības numuru, izvēloties to no “Mednī” esošā medību iecirkņa biedru saraksta. Lai reģistrētu nomedīto dzīvnieku, reģistrētājam ir jāierodas nomedīšanas vietā.

Dzinējmedībās:

Rīkojas tāpat kā individuālo medību gadījumā, pirms medībām uz laiku pievienojot viesmednieku medību iecirkņa biedru sarakstam. Pēc nomedīšanas:

1) viesmednieks var nomedīto dzīvnieku reģistrēt “Mednī” pats, ja to ir atļāvis medību vadītājs.

2) nomedīto dzīvnieku var reģistrēt medību iecirkņa atbildīgā persona vai cits mednieks, kurš “Mednī” reģistrēts konkrētā medību iecirkņa biedru sarakstā kā administrators (šai gadījumā reģistrētājs izvēlas viesmednieka apliecības numuru no “Mednī” esošā medību iecirkņa biedru saraksta). Lai reģistrētu nomedīto dzīvnieku, reģistrētājam ir jāierodas nomedīšanas vietā.

Par dzinējmedībās nomedītās dzīvnieka reģistrāciju un reģistrētās informācijas atbilstību lietas faktiskajiem apstākļiem atbild medību vadītājs.

Reģistrēt ārvalstu mednieku medību iecirkņa biedru sarakstā nevar. Ja ārvalstu medniekam nav latvija.lv autentifikācijas rīku, viņam nav arī sava mednieka profila Meža valsts reģistrā. Ieteicamākais risinājums – ārvalstu mednieka nomedītu dzīvnieku reģistrē cits medību iecirkņa biedrs (administrators), ierakstot reģistrācijas datos ārvalstnieka medību atļaujas numuru.

Šo informāciju var redzēt tikai tie mednieki, kas pievienoti medību iecirkņa biedru sarakstam.

Problēmu izraisa lietotnes piekļuves atslēgas derīguma termiņi. Atjaunot “Medni” uz jaunāko pieejamo versiju un autorizēties lietotnē vēlreiz.

Šo informāciju medību tiesību lietotāja pārstāvis var redzēt Meža valsts reģistrā pēc autorizācijas.

Šī funkcija izveidota apzināti. Dzīvnieka ievainošanas fakts ir piesaistīts konkrētam medību iecirknim un redzams visiem šī iecirkņa biedriem, lai ievainoto dzīvnieku pēc iespējas ātrāk varētu izsekot, nomedīt un reģistrēt “Mednī” kā nomedītu. Ievainošanas fakta ieraksts tiek dzēsts pēc 14 dienām.

Nepieciešams nogaidīt, kamēr “Mednis” sinhronizē datus ar Meža valsts reģistru. Medību līgumi “Mednī” parādās pēc to reģistrācijas Meža valsts reģistrā. Ja “Mednī” redzamā medību iecirkņa platību karte neaktualizējas vai neatbilst Meža valsts reģistrā redzamajai kartei, sazināties ar VMD pa e-pastu atbalsts@vmd.gov.lv.

Reģistrējot mežacūkas ievainošanas faktu, sistēma jau piešķir vienu licences numuru. Pēc mežacūkas nomedīšanas nevis reģistrē jaunu nomedīšanas faktu, bet gan  izvēlas jau esošo ievainošanas licences numuru. Tādā veidā ievainotā mežacūka tiek reģistrēta jau kā nomedīta, atjaunojot nomedīšanas informāciju ar datumu un GPS lokāciju.

Iespējamā problēma – tiek izmantoti vāji, nestabili sakaru tīkla signāli. Atjaunot “Medni” uz jaunāko versiju, kas nosūta reģistrēto informāciju tikai pie laba, spēcīga tīkla signāla. GPS lokācijas nobīde var gadīties arī veciem un/vai lētiem viedtelefonu modeļiem. Ir telefonu modeļi, kas ļauj izvēlēties, cik spēcīgu signālu izmantot GPS lokācijas noteikšanai vai nolasīt atrašanās vietas datus no mobilo sakaru torņiem. Var sūtīt atkļūdošanas (debugging) informāciju uz e-pastu support@mednis.app. Iespēja nosūtīt atkļūdošanas informāciju meklējama “Medņa” sadaļā “Par lietotni” – “Atkļūdošanas informācija”.

Pārdota medījuma tālāka identificēšana notiek pēc “Medņa” piešķirtā licences numura.

Pārbaudīt, vai “Mednī” ievadīta pareiza e-pasta adrese un parole. Lai noteiktu, vai e-pasta adrese ir reģistrēta “Mednī”, iespējams nospiest uzrakstu “Vai esat aizmirsis savu paroli?”. Tad atkārtoti jāievada e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts pārbaudes kods, kas jāievada lietotnē. Ja e-pasts reģistrēts “Mednī”, tiks nosūtīta ziņa, ka e-pasts ir verificēts, parādīsies iespēja nomainīt paroli autorizēties “Mednī” vēlreiz.

“Mednī” netiek rādīti konkrēti limitēto medījamo dzīvnieku marķieru numuri. Medību iecirknim piešķirto marķieru numuri ir reģistrēti Meža valsts reģistrā. Reģistrējot nomedītu dzīvnieku, sistēma ņem kārtējo brīvo licences numuru no iecirknim piešķirtajiem marķieru numuriem. Ja dzīvniekus vienlaicīgi nomedījuši divi mednieki, sistēma sākumā piešķir abiem dzīvniekiem vienādus licences numurus. Taču, nosūtot informāciju, nākamajam nosūtītajam dzīvniekam tiek piešķirts nākamais brīvais licences numurs, bet iepriekšējais tiek dzēsts.

Pirms līguma noslēgšanas nomedītos nelimitētos medījamos dzīvniekus (tai skaitā stirnas un bebrus) reģistrēt nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā nav nepieciešams. Lai reģistrētu šos dzīvniekus “Mednī”, rīkojas šādi – dodas uz medību platībām (lai “Medņa” reģistrētā GPS lokācija atrastos medību iecirkņa robežās), uzņem “Mednī” jebkādu fotogrāfiju un reģistrē “Mednī” iepriekš nomedīto dzīvnieku, piezīmju sadaļā ierakstot “Atskaitei”.

Ja ievainots dzīvnieks izgājis ārpus medību iecirkņa robežām, vispirms reģistrē “Mednī” dzīvnieka ievainošanas faktu un vietu (medību iecirkņa robežās). Tālāk rīkojas medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - medību vadītājs organizē ievainotā dzīvnieka izsekošanu, saskaņojot to ar medību tiesību lietotāju vai tās zemes īpašnieku, kura medību platībā iebēdzis ievainotais dzīvnieks.

Iespēja labot “Mednī” reģistrēto un nosūtīto informāciju nav paredzēta. Izņēmums ir ievainota dzīvnieka nomedīšana, kad iepriekš “Mednī” reģistrētu ievainotu dzīvnieku var reģistrēt vēlreiz jau kā nomedītu.

Sazināties ar attiecīgās virsmežniecības inženieri medību jautājumos tālākai situācijas izskatīšanai un reģistrētās informācijas labošanai.

Iespēja slēpt informāciju no medniekiem, kuri pievienoti konkrētā medību iecirkņa biedru sarakstam, “Mednī” nav paredzēta. Pastāv iespēja nepievienot medniekus biedru sarakstam vai izdzēst no tā.

Pēc telefona nomaiņas vēlreiz reģistrēties “Mednī” nevajag, jo tas izdarīts jau iepriekš. Nepieciešama tikai autorizācija. Taču vecajā telefonā saglabātā “Medņa” informācija, kas nav nosūtīta uz Meža valsts reģistru, uz jauno telefonu pārnesta netiek.

Dzinējmedību laikā nomedīto dzīvnieku var reģistrēt ikviens mednieks, kurš to nomedījis. Taču medību kontroles laikā medību vadītājam jāspēj uzrādīt informācija par “Mednī” nomedīto dzīvnieku reģistrāciju. Tādā veidā medību kontroles laikā pie medību vadītāja jāatrodas katram medniekam, kurš “Mednī” reģistrējis medījumu.

Iespējamais risinājums dzinējmedību organizācijas atvieglošanai – nomedītos dzīvniekus centralizēti reģistrē tikai viens, divi vai vairāki mednieki ar iecirkņa administratora tiesībām. Tādā veidā medību kontroles laikā pie medību vadītāja jābūt tikai administratoriem, kuri “Mednī” reģistrējuši medījumus.

Pēc pašu mednieku ieskatiem – piemēram, marķējot medījumu ar līmlenti, uz kuras uzrakstīts “Medņa” piešķirtais licences numurs. Šāda fiziskā identifikācija nav obligāta.

Plānots, ka, organizējot dzinējmedības, “Mednī” būs jāreģistrē arī dzinēji, kam tiks paredzēta atsevišķa lietotnes sadaļa.

Ziņojot “Mednī” par novērojumiem un postījumiem, ziņojumam iespējams pievienot arī iepriekš uzņemtu fotoattēlu. Savukārt, reģistrējot medījumu, to nav iespējams izdarīt, un medījuma fotoattēlu iespējams uzņemt tikai uz vietas, izmantojot “Medni”.

Novērojumu un postījumu datus “Mednis” nosūta uz Meža valsts reģistru, kur tie tiek saglabāti. No “Medņa” šie dati pēc 14 dienām tiek dzēsti.

Iespēja eksportēt datus un to kopsavilkumus no “Medņa” pašlaik nav paredzēta. Dati no “Medņa” nonāk Meža valsts reģistrā, un, lai tos iegūtu, iespējams sazināties ar VMD.

Pēdējo 14 dienu laikā iesniegtie vienumi tiek saglabāti “Medņa" lietotāja profilā, lietotnes sadaļā “Iesniegtie vienumi”. Visus no lietotnes iesūtītos vienumus mednieks var redzēt,  autorizējoties Meža valsts reģistrā ar portāla Latvija.lv pieslēgšanās rīkiem. Iesniegtos datus tabulas formātā iespējams lejupielādēt sadaļā “Mana mednieka informācija” – “Iesūtītie vienumi”. Medību tiesību lietotāja atbildīgajai personai Meža valsts reģistrā ir iespēja lejupielādēt atskaiti par visiem medību tiesību lietotāja dalībnieku iesniegtajiem vienumiem medību sezonas laikā.

  • Gaida nosūtīšanu: telefons atrodas ārpus mobilo datu pārklājuma.
  • Sūta: telefons atrodas mobilo datu pārklājumā un ieraksts tiek sūtīts.
  • Nosūtīts: ieraksts ir veiksmīgi nosūtīts.
  • Sūtīšanas kļūda: kļūda dēļ mobilā tīkla pārrāvuma dēļ. Datus iespējams nosūtīt vēlreiz, uzklikšķinot uz ieraksta. Nav nepieciešams vēlreiz iesniegt jaunu vienumu.