Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts meža dienests sagatavo meža un meža zemes novērtējumu zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot aktuālo Meža valsts reģistra informāciju. Pakalpojumu sniedz, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikta meža inventarizācija un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemes robežu plāns.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.


  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta iesnieguma veidlapa.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts meža dienests izsniedz izziņu papīra formātā klātienē vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā vai e-adresē.

Saņemt pakalpojumu