Lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā paziņo, to publicējot VMD tīmekļvietnē www.vmd.gov.lv, norādot administratīvo teritoriju, kurā atrodas zemes vienība, zemes vienību kadastra apzīmējumus, lēmuma pieņemšanas datumu.

Ievadot zemes vienības kadastra apzīmējumu Meža valsts reģistrā ir iespēja atrast informāciju par konkrētas zemes vienības meža inventarizācijas datu pievienošanas procesu.