Ārzemniekam, kurš vēlas medīt Latvijā, VMD jāsaņem atļauja ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā. Lai saņemtu šo atļauju, ārzemniekam jābūt tiesīgam medīt savā valstī. Atļauja ir derīga kopā ar savas valsts mednieka apliecību un personu apliecinošu dokumentu.

Atļaujas ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā VMD izsniedz:

 • uz vienu dienu;
 • uz laiku līdz 10 dienām;
 • uz visu medību sezonu (no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam).

Atļauja ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā ir elektronisks ieraksts Meža valsts reģistrā. Pieteikties atļaujas saņemšanai iespējams tiešsaistē Meža valsts reģistrā vai arī iesniedzot iesniegumu VMD virsmežniecībā.

Pirms atļaujas saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva atkarībā no izvēlētā atļaujas derīguma termiņa:

 • viena diena – 30,00 eiro;
 • uz laiku līdz 10 dienām – 70,00 eiro;
 • visa medību sezona – 200,00 eiro.

Ārvalstu mednieka atļaujas saņemšana Meža valsts reģistrā

Ārvalstu mednieka atļaujas saņemšanu Meža valsts reģistrā var pieteikt Latvijas rezidents, kuram ir reģistrā izveidots mednieka profils. Lai to izdarītu, rezidents:

 • Autentificējas sistēmā ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli (izmantojot internetbanku, eID, eParakstu u.c.) un piekrītot personas datu apstrādei.
 • Piesakās atļaujas ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā saņemšanai, aizpildot elektronisko iesnieguma veidlapu.
  •  Iesniegumam pievieno informāciju par ārzemnieka vārdu, uzvārdu, personu apliecinoša dokumenta numuru, kā arī ārzemnieka izcelsmes valstī izsniegtās mednieka apliecības kopiju.
 • Samaksā valsts nodevu ar internetbankas starpniecību.

Atļaujas saņemšanai var pieteikties arī pats ārzemnieks, ja viņam ir Meža valsts reģistrā izveidots profils un piešķirti reģistra piekļuves rekvizīti.

Ārvalstu mednieka atļaujas saņemšana, iesniedzot iesniegumu VMD virsmežniecībā

Atļaujas saņemšanai ārzemnieks var pieteikties arī VMD virsmežniecībā. Atļaujas saņemšanai nepieciešama:

 • savā valstī izsniegta mednieka apliecība (tās kopija);
 • iesniegums, kurā norādīts mednieka vārds, uzvārds un medībām Latvijā paredzētais laika posms (viena diena, līdz 10 dienām vai visa medību sezona);
 • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu par atļaujas izsniegšanu.

Dokumentus iespējams sūtīt VMD arī pa pastu. Atļauju VMD izsniedz trīs darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Medību šaujamieroča ievešana no Eiropas Savienības valstīm

Ja ES vai EEZ valsts pilsonis vēlas uz laiku Latvijā ievest medību šaujamieroci un munīciju, ir nepieciešama:

 • Eiropas šaujamieroču apliecība (European Firearms Pass);
 • pamatojums šaujamieroča ievešanai Latvijā (VMD izsniegtā atļauja ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, kas ir digitāls ieraksts Meža valsts reģistrā).

Ja ievedamajam ierocim ir B kategorija (pusautomātisks ierocis, kuru iespējams pielādēt ar vairāk nekā trīs patronām, vai kuram ir noņemama patronu aptvere), tā ievešanai Latvijā vajadzīgs vēl arī Valsts policijas izsniegts iepriekšējās piekrišanas dokuments ieroča un munīcijas pārvadāšanai. Plašāku informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem var iegūt Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (e-pasts: as@vp.gov.lv)

Šķērsojot Latvijas robežu ar medību ieroci, tam jābūt izlādētam un iesaiņotam speciālā futrālī. Munīcijai jābūt iesaiņotai atsevišķi no ieroča. Ieroci vai munīciju no iesaiņojuma drīkst izņemt tikai pēc muitas vai robežsardzes darbinieka pieprasījuma.

Medību šaujamieroča ievešana no trešajām valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības

Lai ievestu Latvijā medību šaujamieroci un munīciju uz laiku līdz trīs mēnešiem, trešo valstu pilsoņiem ir nepieciešama:

 • savas valsts kompetentās iestādes izsniegta atļauja;
 • Latvijas Valsts policijas izsniegta ieroču pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauja;
 • pamatots ielūgums iebraukšanai Latvijā.

Plašāku informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem var iegūt Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (e-pasts: as@vp.gov.lv)

Trešo valstu pilsoņi Latvijā nedrīkst ievest B kategorijas medību ieroci (pusautomātisku ieroci, kuru iespējams pielādēt ar vairāk nekā trīs patronām, vai kuram ir noņemama patronu aptvere).

Šķērsojot Latvijas robežu ar medību ieroci, tam jābūt izlādētam un iesaiņotam speciālā futrālī. Munīcijai jābūt iesaiņotai atsevišķi no ieroča. Ieroci vai munīciju no iesaiņojuma drīkst izņemt tikai pēc muitas vai robežsardzes darbinieka pieprasījuma.