2024. gada 8. aprīlī stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums lietā “Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”. Spriedums paredz atcelt tos apliecinājumus koku ciršanai cirsmās pēc galvenās cirtes caurmēra, kurās caurmēra vērtības ir atzītas par spēkā neesošām no 2022.gada 30.jūnija.

Spēkā paliek pēc 29.06.2022. eksistējošās galvenās cirtes caurmēra priedes un bērza III bonitātes audzes, kur caurmērs tika palielināts nevis samazināts. Tāpat paliek spēkā arī caurmēru skaitliskās vērtības IV un V bonitātes audzes, kur caurmērs šai audžu grupai netika samazināts, bet pieņemts no jauna.

Caurmēra ciršu kritērijus, kas netika samazināti, vai arī tika ieviesti papildus, Satversmes tiesas nolēmums neskāra.

Mežu īpašniekiem plašāks skaidrojums atrodams Valsts meža dienesta tīmekļvietnē sadaļā “Aktualitātes” un Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē sadaļā "Jaunumi".

Spēkā esoši caurmēra ciršu kritēriji kompilētā veidā:
 

Tabula ar caurmēra ciršu kritērijiem kompilētā veidā