Kopš 2018. gada VMD Medību daļa sadarbojas ar projektu ENETWILD, kuru finansē Eiropas Pārtikas drošības aģentūra (EFSA). Šī projekta mērķis ir iegūt standartizētus, salīdzināmus datus par savvaļas dzīvnieku populācijām Eiropas mērogā, lai būtu iespējams analizēt slimību riskus, kas ietekmē kā savvaļas dzīvnieku populācijas, tā mājdzīvniekus un cilvēkus. Projektu īsteno Eiropas vadošās zinātniskās institūcijas, kas nodarbojas ar savvaļas dzīvnieku ekoloģijas un slimību jautājumiem, tai skaitā Kastīlijas-Lamančas universitāte un Medījamo un savvaļas dzīvnieku pētniecības institūts IREC (Spānija) un Belovežas Zīdītājdzīvnieku pētniecības institūts (Polija). Projekts ENETWILD koncentrējas uz Āfrikas cūku mēra (ĀCM) apkarošanu Eiropā, un VMD piegādā projektam iestādes rīcībā esošos datus par mežacūku populāciju Latvijā. Projektu ENETWILD paredzēts īstenot līdz 2023. gadam.