Meža reproduktīvā materiāla piegādātājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nodarbojas ar materiāla ražošanu, tirdzniecību vai importu.

Fizikai vai juridiskai personai, kas veic stādu tirdzniecību (arī  starpniecību), ražošanu, importu ir jāreģistrējas VMD meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrā. Iesniegumu var iesniegt elektroniskā veidā parakstītu ar elektronisko parakstu, sūtot uz pasts@vmd.gov.lv, vai klātienē VMD mežniecībā.

MK noteikumi Nr. 159 “Par meža reproduktīvo materiālu”, pieņemti 26.03.2013.