Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par koku ciršanu meža zemē paziņo Valsts meža dienesta mežniecībai sekojošos gadījumos:
1.koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem;
2.kopšanas cirtē jaunaudzēs līdz 20 gadu vecumam;
3.sauso un vēja gāzto koku ciršanai, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu;
4.robežstigu ierīkošanai un uzturēšanai;
5.ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās;
6.ja koku ciršana nepieciešama situācijās, kad koki ir uzkrituši uz infrastruktūras vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē infrastruktūras darbību;
7. plantāciju mežos;
8.cērtot kokus elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās ārpus gaisvadu elektrolīniju trasēm Aizsargjoslu likuma 61. panta 10.1 daļas 4. punktā noteiktajā kārtībā.

Procesa apraksts

  1. Paziņojuma sniegšana Valsts meža dienestam
    Paziņojumu par koku ciršanu Valsts meža dienestam sniedz rakstiski, tiešsaistē Meža valsts reģistrā vai klātienē. Paziņojumā norāda informāciju, kurā vietā plānota koku ciršana.

Saņemt pakalpojumu