Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts meža dienests pēc nokārtota mednieka teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījuma izsniedz mednieka apliecību. Medību vadītāja apliecība tiek izsniegta, ja personai vismaz trīs gadus ir mednieka kvalifikācija un ir nokārtots medību vadītāja teorētisko zināšanu pārbaudījums. Apliecība tiek sagatavota 15 darba dienu laikā pēc valsts nodevas maksājuma veikšanas. 

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs aizpilda elektronisko pieteikuma formu tiešsaistē Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv);

  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz iesniegumu un personas dokumentu foto (3x4 cm), uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta virsmežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās virsmežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, viena personas fotogrāfija (3 x 4 centimetri), dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).

 2. Valsts nodevas maksājums
  Lai saņemtu apliecības pirmreizēju izsniegšanu vai maiņu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums 20,00 Eur.

  Valsts nodevas maksājumu iespējams veikt tiešsaistē Meža valsts reģistrā.

  Ja valsts nodevas maksājums netiek veikts tiešsaistē Meža valsts reģistrā, nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV77TREL1060160925000
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc valsts nodevas maksājuma veikšanas, Valsts meža dienests sagatavo un izsniedz mednieka vai medību vadītāja apliecību.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par mednieka apliecības izsniegšanu 20.00 EUR
Par medību vadītāja apliecības izsniegšanu 20.00 EUR
Apliecības maiņa 20.00 EUR

Saņemt pakalpojumu