Zvanot uz Valsts meža dienesta uzticības tālruni +371 67221322, varat izteikt viedokli un priekšlikumus par:

  • Valsts meža dienesta sniegtajiem pakalpojumiem;
  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • iestādes darbinieku rīcību;
  • citiem jautājumiem iestādes darbā.

Jūsu sniegtā informācija palīdzēs uzraudzīt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti. Diennakts uzticības tālrunis darbojas kā automātiskais atbildētājs.