Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana. Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošināt pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts meža dienestam. Atkārtota inventarizācija veicama ne retāk kā reizi 20 gados. Iesniedzamā informācija sastāv no vispārīgās meža informācijas un nogabalu raksturojošiem rādītājiem un inventarizētās platības meža zemes plāna.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs (https://gis.vmd.gov.lv) - iesniedzot dokumentus Meža valsts reģistrā, autentificējoties ar portāla Latvija.lv vienotās pieslēgšanās moduļa starpniecību vai Valsts meža dienesta piešķirtajiem piekļuves rekvizītiem. Video pamācība, kā iesniegt piekrišanu meža inventarizācijas reģistrācijai Meža valsts reģistrā, pieejama šeit

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības , Valsts meža dienesta oficiālo elektroniskā pasta adresi vai e-adresi;

  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums meža inventarizācijas datu reģistrēšanai Meža valsts reģistrā, meža inventarizācijas lieta, kā saturu nosaka Ministru kabineta 2016.gada 21. jūnija noteikumi Nr.384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi", pilnvara (pilnvarojuma gadījumā).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts meža dienests pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu.

  Lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā paziņo, to publicējot Valsts meža dienesta tīmekļvietnē sadaļā "Meža inventarizācija", Meža valsts reģistrā vai atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu