Valsts meža dienesta gada publiskajā pārskatā sniegta sekojoša informācija:

 • pārskata gada prioritātes;
 • meža apsaimniekošanas un izmantošanas uzraudzība;
 • meža veselības stāvokļa uzraudzība;
 • dabas aizsardzība mežā;
 • meža ugunsapsardzība;
 • medību resursu stāvoklis un medību uzraudzība;
 • finanšu resursi un īstenotās budžeta programmas;
 • personāls;
 • ES kokmateriālu regula;
 • pārskata gadā sasniegtie darbības rezultāti;
 • komercpakalpojumi un publiskie pakalpojumi privātpersonām;
 • pārskata gadā informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs uzkrātā informācija par inventarizētajiem mežiem;
 • nākamā pārskata gada prioritātes.