GIS apliecinājumi var pārbaudīt informāciju par apliecinājumiem koku ciršanā. Meklētāja laukā, ievadot apliecinājuma numuru, tiek parādīts apliecinājuma derīguma termiņš (no, līdz), cirsmu Nr., cirtes izpildes veids un izcērtamā platība. Ja par ciršanas apliecinājumu Valsts meža dienestā iesniegts pārskats, par saimnieciskās darbības pabeigšanu, tad par šādu apliecinājumu sistēma neatlasa nekādu informāciju un parādās paziņojumus “Apliecinājums ar norādīto numuru netika atrasts”.