Viens no redzamākajiem klimatisko pārmaiņu rezultātiem ir biežie meža ugunsgrēki, kas iznīcina meža resursus, apdraud cilvēku dzīvību un īpašumus, un tie negatīvi ietekmē ražošanu. Meža ugunsgrēku radīto postījumu kopējās izmaksas ir grūti novērtēt, jo tajās iekļaujas gan meža ugunsgrēku seku likvidēšanas izdevumi, gan kokmateriālu zaudējumi, gan ar tūrismu saistīti zaudējumi, kā arī ietekme uz cilvēku veselību, ekosistēmu bojājumi.

Dokumentā “Attālinātās ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas izvērtējums” apskatītas dažas no attālinātās ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmām (AUANS), kuras izmanto meža ugunsgrēku atklāšanā.

Attālinātās ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas izvērtējums