Sezonas kartes pieteikums Meža valsts reģistrā

Lai pieteiktu sezonas karti Meža valsts reģistrā, nepieciešams:

 • autentificēties ar portāla Latvija.lv piedāvātajām iespējām (internetbanku, eID, eParakstu u.c.);
 • izvēlēties pakalpojums sezonas kartes pieteikšanai sev vai citam medniekam/medniekiem;
 • veikt valsts nodevu ar internetbankas starpniecību tiešsaistē.

Instrukcija sezonas kartes pieteikšanai pieejama šeit.

Mednieka sezonas karte konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem (lamatām). Mednieka sezonas karte ir digitāls ieraksts Meža valsts reģistrā, to nav nepieciešams izdrukāt. Bez sezonas kartes medīt ir aizliegts.

  Pieprasīt un saņemt mednieka sezonas karti iespējams arī par citu mednieku vai medniekiem.

  Mednieka sezonas kartes saņemšanai ir jāsamaksā valsts nodeva 30,00 EUR apmērā. Ir iespējams saņemt atvieglojumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu, maksājot valsts nodevu 15,00 EUR apmērā.

  Atvieglojumu piešķir:

  • vecuma un izdienas pensionāriem;

  • personām ar I, II vai III invaliditātes grupu;

  • valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem;

  • personām vecumā no 16 līdz 18 gadiem;

  • daudzbērnu ģimenēm (Latvijas goda ģimenes apliecības saņēmējiem).

   

  Mednieka sezonas kartes saņemšanai nepieciešama:

  • derīga (aktīva) mednieka apliecība;

  • ja samaksa nav veikta tiešsaistē Meža valsts reģistrā vai ar maksājumu karti VMD struktūrvienībā, tad ir nepieciešams dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu;

  • attiecīgo statusu apliecinošs dokuments (ja nepieciešams valsts nodevas atvieglojums).

    

   Instrukcija, kā iegādāties mednieka sezonas karti
   Instrukcija, kā citam medniekam iegādāties mednieka sezonas karti

   Biežāk uzdotie jautājumi par mednieka sezonas kartēm

   To, vai mednieka sezonas karte ir derīga, var pārbaudīt Meža valsts reģistrā. Sistēmā jāautentificējas ar portāla Latvija.lv piedāvātajām iespējām, piemēram, internetbanku. Jāatver sadaļa MEDNIEKI → MANA MEDNIEKA INFORMĀCIJA → MEDNIEKA SEZONAS KARTES. Par to, vai mednieka sezonas karte ir derīga, var pārliecināties arī mobilās lietotnes “Mednis” lietotāja profila sadaļā. Lai to izdarītu, lietotāja profilam jāpievieno VMD konts.

    

   Paziņojums par Meža valsts reģistrā iegādāto mednieka sezonas karti tiek nosūtīts uz mednieka e-pasta adresi, kura norādīta mednieka profilā, un arī uz mednieka e-adresi, ja tāda ir izveidota. Paziņojumu par mednieka sezonas karti var apskatīt arī Meža valsts reģistra sadaļā “Paziņojumi”.

   Mednieka sezonas karte ir digitāls ieraksts Meža valsts reģistrā, un to nav nepieciešams izdrukāt. Par to, vai personai ir derīga mednieka sezonas karte, VMD darbinieki pārliecinās, ievadot reģistrā mednieka apliecības numuru.

    

   Medību vadītājam medībās ar dzinējiem nav pienākuma pārbaudīt medību dalībnieku medību dokumentus. Katrs mednieks pats ir atbildīgs par to, lai viņam būtu visi nepieciešamie medību dokumenti.

   Ja medību vadītājs vēlas pārliecināties par mednieka sezonas kartes esamību, jālūdz medniekam autentificēties Meža valsts reģistrā un atvērt sadaļu MEDNIEKI → MANA MEDNIEKA INFORMĀCIJA → MEDNIEKA SEZONAS KARTES. To iespējams izdarīt arī caur mobilo tālruni. Tāpat iespējams lūgt uzrādīt mednieka sezonas karti mobilajā lietotnē “Mednis”, vai arī lūgt uzrādīt izdrukātu e-pastā vai e-adresē saņemto paziņojumu par mednieka sezonas kartes iegādi.

   Ja ir veikta priekšapmaksa par mednieka sezonas kartes sagatavošanu, uz jebkuras VMD mežniecības e-pasta adresi jānosūta dokuments, kas apliecina veikto valsts nodevas maksājumu. Šo dokumentu var iesniegt arī klātienē jebkurā no mežniecībām. Pēc iemaksātās valsts nodevas pārbaudes Valsts kasē veiktais maksājums tiek reģistrēts Meža valsts reģistrā un medniekam tiek sagatavota mednieka sezonas karte. Uz e-pastu, kas norādīts mednieka profilā Meža valsts reģistrā, atnāks paziņojums par mednieka sezonas kartes iegādi. Ja personai ir e-adrese, paziņojums atnāks uz e-adresi.

   Pieprasīt un apmaksāt mednieka sezonas karti par kādu mednieku vai medniekiem var arī personas bez mednieka kvalifikācijas.

   Jāpārliecinās, ka mednieka, kuram piesaka mednieka sezonas karti, personas dati (vārds, uzvārds, personas kods un mednieka apliecības numurs) ievadīti pareizi, nav pieļautas pareizrakstības kļūdas un nav ievadītas nevajadzīgas atstarpes.

   Aizpildot elektronisko mednieka sezonas kartes pieteikumu Meža valsts reģistrā, jānorāda, kāda veida atvieglojums piešķirts. Pēc atvieglojuma veida izvēles jāaizpilda prasītie informācijas lauki.

   Jāveic šādas darbības:

   • jāpārliecinās, vai interneta pārlūka adrešu logā ierakstīta pareiza adrese: https://gis.vmd.gov.lv;

   • jāmēģina pieslēgties ar citu interneta pārlūku vai ierīci, piemēram, viedtelefonu;

   • pirms pieslēgšanās mēģinājuma jānotīra izmantotā interneta pārlūka pārlūkošanas datus (kešatmiņu un sīkfailus (Cookies & Cache));

   • jāpārliecinās, ka pieslēgšanās notiek no Latvijas IP adreses;

   • jāpārliecinās, vai datorā uzstādītā antivīrusa programma (ja tāda ir) nebloķē Meža valsts reģistra atvēršanu.

   Ja, veicot šīs darbības, joprojām neizdodas pieslēgties Meža valsts reģistram, problēmas apraksts jānosūta uz atbalsts@vmd.gov.lv, un VMD speciālisti sagatavos atbildi.