Mednieka sezonas karte konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību ieročiem un medību rīkiem (lamatām). Mednieka sezonas karte ir digitāls ieraksts Meža valsts reģistrā, to nav nepieciešams izdrukāt. Bez sezonas kartes medīt ir aizliegts.

Pieprasīt un saņemt mednieka sezonas karti iespējams arī par citu mednieku vai medniekiem. Sezonas karti sagatavo nevis fiziska dokumenta veidā, bet kā digitālu ierakstu Meža valsts reģistrā.

Mednieka sezonas kartes saņemšanai ir jāsamaksā valsts nodeva 30,00 EUR apmērā. Ir iespējams saņemt atvieglojumu par mednieka sezonas kartes saņemšanu, maksājot valsts nodevu 15,00 EUR apmērā.

Atvieglojumu piešķir:

 • vecuma un izdienas pensionāriem;

 • personām ar I, II vai III invaliditātes grupu;

 • valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem;

 • personām vecumā no 16 līdz 18 gadiem;

 • daudzbērnu ģimenēm.

Mednieka sezonas kartes saņemšanai nepieciešama:

 • derīga (aktīva) mednieka apliecība;

 • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja samaksa nav veikta tiešsaistē Meža valsts reģistrā vai ar maksājumu karti VMD struktūrvienībā);

 • attiecīgo statusu apliecinošs dokuments (ja nepieciešams valsts nodevas atvieglojums)..

Sezonas kartes pieteikums Meža valsts reģistrā

Lai patstāvīgi pieteiktu sezonas karti Meža valsts reģistrā, nepieciešams:

 • autentificēties ar portāla Latvija.lv piedāvātajām iespējām (internetbanku, eID, eParakstu u.c.);
 • izvēlēties pakalpojums sezonas kartes pieteikšanai sev vai citam medniekam/medniekiem;
 • samaksāt valsts nodevu ar internetbankas starpniecību.

Instrukcija sezonas kartes pieteikšanai pieejama šeit.

Instrukcija, kā iegādāties mednieka sezonas karti
Instrukcija, kā citam medniekam iegādāties mednieka sezonas karti

Sezonas kartes pieteikums ārpus Meža valsts reģistra

Sezonas karti iespējams pieprasīt iesniedzot izvēlētajā mežniecībā (klātienē vai iesūtot elektroniski e-pastā, e-adresē) aizpildītu pieprasījuma veidlapu un pievienojot tam dokumentu, kas apliecina pensionāra, invaliditātes vai pilna laika studenta statusu (ja nepieciešams valsts nodevas atvieglojums). Pieprasījuma veidlapu nav nepieciešams parakstīt ar fizisku vai elektronisku parakstu.

Valsts nodevu var maksāt bezskaidrā norēķina veidā – ar pārskaitījumu internetbankā vai ar norēķinu karti VMD struktūrvienībās.

Maksājuma rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138, BIC kods TRELLV22

Konts: LV77TREL1060160925000

Maksājuma mērķis: mednieka vārds, uzvārds, personas kods; "Valsts nodeva par mednieka sezonas karti".

 

Šāda informācija maksājuma mērķī jānorāda arī tad, ja maksājumu veic par citu mednieku.

Ja vienā maksājumā veic norēķinu par vairākām mednieka sezonas kartēm un maksājuma mērķī nav iespējams minēt visu mednieku personas datus, tad maksājuma mērķī norāda: “Valsts nodeva par (norāda mednieku sezonas karšu skaitu) mednieku sezonas kartēm”.

Biežāk uzdotie jautājumi par mednieka sezonas kartēm

To, vai mednieka sezonas karte ir derīga, var pārbaudīt Meža valsts reģistrā. Sistēmā jāautentificējas ar portāla Latvija.lv piedāvātajām iespējām, piemēram, internetbanku. Jāatver sadaļa MEDNIEKI → MANA MEDNIEKA INFORMĀCIJA → MEDNIEKA SEZONAS KARTES. Par to, vai mednieka sezonas karte ir derīga, var pārliecināties arī mobilās lietotnes “Mednis” lietotāja profila sadaļā. Lai to izdarītu, lietotāja profilam jāpievieno VMD konts.

 

Paziņojums par Meža valsts reģistrā iegādāto mednieka sezonas karti tiek nosūtīts uz mednieka e-pasta adresi, kura norādīta mednieka profilā, un arī uz mednieka e-adresi, ja tāda ir izveidota. Paziņojumu par mednieka sezonas karti var apskatīt arī Meža valsts reģistra sadaļā “Paziņojumi”.

Mednieka sezonas karte ir digitāls ieraksts Meža valsts reģistrā, un to nav nepieciešams izdrukāt. Par to, vai personai ir derīga mednieka sezonas karte, VMD darbinieki pārliecinās, ievadot reģistrā mednieka apliecības numuru.

 

Medību vadītājam medībās ar dzinējiem nav pienākuma pārbaudīt medību dalībnieku medību dokumentus. Katrs mednieks pats ir atbildīgs par to, lai viņam būtu visi nepieciešamie medību dokumenti.

Ja medību vadītājs vēlas pārliecināties par mednieka sezonas kartes esamību, jālūdz medniekam autentificēties Meža valsts reģistrā un atvērt sadaļu MEDNIEKI → MANA MEDNIEKA INFORMĀCIJA → MEDNIEKA SEZONAS KARTES. To iespējams izdarīt arī caur mobilo tālruni. Tāpat iespējams lūgt uzrādīt mednieka sezonas karti mobilajā lietotnē “Mednis”, vai arī lūgt uzrādīt izdrukātu e-pastā vai e-adresē saņemto paziņojumu par mednieka sezonas kartes iegādi.

Ja ir veikta priekšapmaksa par mednieka sezonas kartes sagatavošanu, uz jebkuras VMD mežniecības e-pasta adresi jānosūta dokuments, kas apliecina veikto valsts nodevas maksājumu. Šo dokumentu var iesniegt arī klātienē jebkurā no mežniecībām. Pēc iemaksātās valsts nodevas pārbaudes Valsts kasē veiktais maksājums tiek reģistrēts Meža valsts reģistrā un medniekam tiek sagatavota mednieka sezonas karte. Uz e-pastu, kas norādīts mednieka profilā Meža valsts reģistrā, atnāks paziņojums par mednieka sezonas kartes iegādi. Ja personai ir e-adrese, paziņojums atnāks uz e-adresi.

Pieprasīt un apmaksāt mednieka sezonas karti par kādu mednieku vai medniekiem var arī personas bez mednieka kvalifikācijas.

Jāpārliecinās, ka mednieka, kuram piesaka mednieka sezonas karti, personas dati (vārds, uzvārds, personas kods un mednieka apliecības numurs) ievadīti pareizi, nav pieļautas pareizrakstības kļūdas un nav ievadītas nevajadzīgas atstarpes.

Aizpildot elektronisko mednieka sezonas kartes pieteikumu Meža valsts reģistrā, jānorāda, kāda veida atvieglojums piešķirts. Pēc atvieglojuma veida izvēles jāaizpilda prasītie informācijas lauki.

Jāveic šādas darbības:

• jāpārliecinās, vai interneta pārlūka adrešu logā ierakstīta pareiza adrese: https://gis.vmd.gov.lv;

• jāmēģina pieslēgties ar citu interneta pārlūku vai ierīci, piemēram, viedtelefonu;

• pirms pieslēgšanās mēģinājuma jānotīra izmantotā interneta pārlūka pārlūkošanas datus (kešatmiņu un sīkfailus (Cookies & Cache));

• jāpārliecinās, ka pieslēgšanās notiek no Latvijas IP adreses;

• jāpārliecinās, vai datorā uzstādītā antivīrusa programma (ja tāda ir) nebloķē Meža valsts reģistra atvēršanu.

Ja, veicot šīs darbības, joprojām neizdodas pieslēgties Meža valsts reģistram, problēmas apraksts jānosūta uz atbalsts@vmd.gov.lv, un VMD speciālisti sagatavos atbildi.