VMD darbības nodrošināšanai finanšu resursus piešķir no valsts budžeta. Aktuālās valsts budžeta programmas, apakšprogrammu un pasākumu tāmes pieejamas Valsts kases mājaslapā sadaļā Budžeta tāmes