Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
3
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ārvalstu pilsonis saņem atļauju medīt Latvijas teritorijā, ja viņam ir savā mītnes zemē esošās kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina personas tiesības medīt savā valstī un ja viņam ir ielūgums no mednieku kluba vai formējuma, kas ārzemju mednieku uzņems.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Meža valsts reģistrs - iesniedzējs aizpilda elektronisko iesnieguma formu Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv), pievienojot nepieciešamos dokumentus;

  • E-pasts - iesniedzējs iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz kādu no Valsts meža dienesta virsmežniecībām vai nosūta uz e-adresi;

  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

  Nepieciešamie dokumenti:
  - iesniegums, kurā norādīts mednieka vārds, uzvārds un medībām Latvijā paredzētais laika posms (viena diena, līdz 10 dienām vai visa medību sezona);
  - savā mītnes zemē izdotā mednieka apliecības kopija;
  - medību ieroča glabāšanas un lietošanas atļaujas kopija.

 2. Valsts nodevas maksājums
  Lai saņemtu atļauju ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā, jāsamaksā valsts nodevas maksājums:
  - ja atļaujas derīguma termiņš ir viena diena – 30,00 EUR;
  - ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām 70,00 EUR;
  - ja atļauja derīga visu medību sezonu – 200,00 EUR.

  Valsts nodevas maksājumu var veikt norēķinoties tiešsaistē Meža valsts reģistrā, ar maksājuma karti Valsts meža dienesta struktūrvienībās vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

  Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase,
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV77TREL1060160925000
  BIC kods: TRELLV22
  Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā ir digitāls ieraksts Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv). Atļauja netiek sagatavota papīra vai elektroniska dokumenta formātā.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, ja termiņš ir 1 diena 30.00 EUR
Par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām 70.00 EUR
Par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, ja atļauja derīga visu medību sezonu 200.00 EUR

Saņemt pakalpojumu