Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts meža dienests veic medību iecirkņa reģistrēšanu Meža valsts reģistrā. Minimālā iecirkņa medību platība reģistrēšanai ir 200 ha, kur ir atļauts medīt limitētos medījamos dzīvniekus. Medību iecirknim ir jāatbilst vienlaidu medību platībai un to apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas apliecinošus dokumentus;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Nepieciešamie dokumenti:
  - iesniegums;
  - tiesisko valdījumu apliecinoša dokumenta kopiju, ja medību tiesības izmanto tiesiskais valdītājs;
  - medību līgumu vai tā notariāli apliecinātu kopiju, ja medību tiesības izmanto persona, kurai saskaņā ar līgumu ir nodotas medību tiesības;
  - pilnvaru vai tās kopiju, ja medību līgums slēgts, pamatojoties uz pilnvarojumu.

  Pakalpojums ir pieejams bez maksas.

 2. Pieprasījuma apstrāde
  Valsts meža dienests pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas veic iesniegto dokumentu pārbaudi un pieņem lēmumu par medību iecirkņa reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt medību iecirkni.

 3. Iecirkņa reģistrācija Meža valsts reģistrā
  Ja lēmums iesniedzējam ir labvēlīgs, iecirkni reģistrē Meža valsts reģistrā. Ja nelabvēlīgs - tiek sagatavots atteikums iecirkņa reģistrācijai un informēts pieprasītājs.