2017.gada 21.februāra MK apstiprinātā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākuma plāna sadaļas „Lietpratīga valsts pārvalde un tās e-pakalpojumi“ ietvaros ir iekļauts uzdevums  uzraugošo institūciju darbībā ieviest „konsultē vispirms“ principu.

VMD ģenerāldirektors, kopā ar citu uzraugošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem,  Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas pārstāvjiem un valdības pārstāvjiem 15.06.2017. parakstīja  sadarbības memorandu  par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu iestādes darbā. Tādejādi apliecinot, ka VMD ikdienas darbā apņemas  uzlabot un mainīt pieeju sadarbībai ar saviem klientiem, lai veicinātu noteiktu prasību izpildi, nevis sodu piemērošanu. 

VMD savā darbībā noteicis “Konsultē vispirms” principa ieviešanu, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izstrādātās vadlīnijas par principa “Konsultē vispirms” piemērošanu valsts iestāžu darbā.  

Vadlīniju mērķis ir vienādot izpratni VMD par normatīvo aktu piemērošanu pārkāpumu konstatēšanas gadījumos un noteikt vienotu pieeju klientu apkalpošanā.

Plašāka informācija par “Konsultē vispirms” iniciatīvu