Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona, kas veic koku ciršanu (gan saskaņā ar apliecinājumu koku ciršanai, gan saskaņā ar veikto paziņojumu par koku ciršanu) savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā, katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Valsts meža dienestā pārskatu par faktiski izcirstajiem koksnes apjomiem.

Procesa apraksts

  1. Pārskata iesniegšana
    • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz pārskatu par veikto koku ciršanu mežā;

    • Elektroniski - iesniedzējs nosūta elektroniski parakstītu pārskatu par veikto koku ciršanu mežā uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi;

    Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi.

    Pakalpojums ir pieejams bez maksas.

Saņemt pakalpojumu