Mednieku un medību vadītāju eksaminācija

Lai kļūtu par mednieku, jāsaņem mednieka apliecība, nokārtojot VMD mednieka eksāmenu. Mednieka apliecība dod tiesības gan medīt, gan iegādāties medību šaujamieroci (bisi vai karabīni). Lai iegādātos gludstobra ieroci (bisi), personai jābūt pilngadīgai, savukārt, lai iegādātos vītņstobra ieroci (karabīni) – vismaz 21 gadu vecai. Lai saņemtu ieroča iegādei nepieciešamos dokumentus, jāvēršas Valsts policijā.

Medības ar dzinējiem vai traucēšanu (dzinējmedības) drīkst organizēt tikai ar medību vadītāju. Lai mednieks varētu vadīt dzinējmedības, viņam VMD jānokārto medību vadītāja eksāmens un jāsaņem medību vadītāja apliecība.

Informācija par mednieku un medību vadītāju eksāmenu grafiku un norises vietām pieejama lapas apakšā.

Mednieku apmācības kurss

Lai saņemtu mednieka apliecību, vispirms jāiziet mednieku apmācības kurss, kuru piedāvā dažādas juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes. To saraksts pieejams lapas apakšā. Medību vadītāju kandidātiem iziet šādu apmācības kursu nav obligāta nepieciešamība.

Pēc kursa pabeigšanas apmācību iestāde informāciju par mednieka kandidātu reģistrē informācijas sistēmā “Meža valsts reģistrs”. Lai iestāde to varētu izdarīt, kandidātam vispirms nepieciešams pieslēgties “Meža valsts reģistram”, autentificējoties ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli, un apliecināt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Pieteikšanās mednieka eksāmenam

Pēc apmācības kursa pabeigšanas nepieciešams VMD nokārtot mednieka eksāmenu no divām daļām – teorētisko zināšanu pārbaudījuma daļas un praktisko iemaņu (šaušanas) pārbaudījuma daļas. Mednieka eksāmenu iespējams kārtot no 12 gadu vecuma.

Pieteikties eksāmenam iespējams tiešsaistē Meža valsts reģistrā. Piesakoties Meža valsts reģistrā, mednieka kandidāts: autentificējas sistēmā ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli (izmantojot internetbanku, eID, eParakstu u.c.), piekrītot personas datu apstrādei

Praktisko iemaņu (šaušanas) pārbaudījumu iespējams kārtot tikai pēc tam, kad sekmīgi nokārtots teorētisko zināšanu eksāmens. Šaušanas pārbaudījumam var pieteikties arī atsevišķi no teorētisko zināšanu eksāmena sev ērtā pārbaudījuma norises laikā un vietā (t.i., teorijas eksāmena dienai nav obligāti jāsakrīt ar šaušanas eksāmena dienu).

Pieteikties un veikt valsts nodevas apmaksu mednieka vai medību vadītāja kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījumam Meža valsts reģistrā iespējams ne vēlāk kā 24 h pirms norādītā eksāmena sākuma laika.

Atteikt savu dalību mednieka vai medību vadītāja kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījumam Meža valsts reģistrā iespējams ne vēlāk kā 48 h pirms norādītā eksāmena sākuma laika.

Eksaminācija teorijā un šaušanā ar gludstobra medību ieroci

Teorētisko zināšanu pārbaudījums norisinās elektroniski informācijas sistēmā “Meža valsts reģistrs”. Datorsistēmas teorētisko zināšanu eksāmena kārtošanai uzstādītas astoņās VMD struktūrvienībās.

Cesvainē - Dārzu iela 4, Cesvaine, Madonas nov., LV-4871

Daugavpilī - Kr. Valdemāra iela 7, Daugavpils, LV-5401

Gulbenē - Pamatu iela 14, Gulbene, LV-4401

Inčukalnā - Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141

Jelgavā - Tērvetes iela 91D, Jelgava, LV - 3008

Jēkabpilī - Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201

Rēzekne - Rēznas iela 6, Rēzekne, LV-4603

Ventspilī – “Atpūtnieki”, Skaras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621

Uz mednieka eksāmenu ierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un rīku, kas ļauj autentificēties ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli, piemēram, internetbankas autentifikācijas rekvizītus. Pēc eksāmena pabeigšanas sistēma automātiski aprēķina iegūto punktu skaitu, un kandidāta profilā parādās ieraksts „Nokārtots” vai „Nenokārtots”.

Pēc sekmīgi nokārtota teorētisko zināšanu eksāmena iespējams kārtot praktiskās šaušanas pārbaudījumu ar gludstobra medību ieroci (bisi). Praktiskās šaušanas pārbaudījumam iespējams pieteikties atsevišķi no teorētisko zināšanu eksāmena, sev ērtā pārbaudījuma norises laikā un vietā.

Pēc sekmīgi nokārtota šaušanas eksāmena eksaminācijas komisija reģistrē rezultātus Meža valsts reģistrā, un kandidāta profilā atkal parādās ieraksts „Nokārtots” vai „Nenokārtots”. Lēmumu par šaušanas eksāmena rezultātiem VMD paziņo uzreiz pēc eksāmena.

Mednieka eksaminācija šaušanā ar vītņstobra medību ieroci

Ja mednieks vēlas pirmo reizi iegādāties vītņstobra medību ieroci (karabīni), VMD nepieciešams nokārtot atsevišķu šaušanas pārbaudījumu ar karabīni. To drīkst darīt tikai personas ar derīgu mednieka apliecību, kuras ir vismaz 21 gadu vecas.

Lai nokārtotu pārbaudījumu, nepieciešams iesniegt VMD iesniegumu vītņstobra šaušanas eksāmenam. Pieteikšanās un valsts nodevas samaksa notiek tāpat kā mednieka eksāmenam – vai nu tiešsaistē Meža valsts reģistrā, vai VMD virsmežniecībā.

Piesakoties Meža valsts reģistrā, mednieks:

 • Autentificējas sistēmā ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli (izmantojot internetbanku, eID, eParakstu u.c.), piekrītot personas datu apstrādei.
 • Piesakās VMD organizētajam pārbaudījumam šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci, aizpildot elektronisko iesnieguma veidlapu.
 • Samaksā valsts nodevu ar internetbankas starpniecību.

Pieteikties eksāmenam iespējams arī līdzšinējā kārtībā, iesniedzot VMD virsmežniecībā iesniegumu vītņstobra šaušanas eksāmenam.

Uz vītņstobra šaušanas eksāmenu ierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu. Pēc sekmīgi nokārtota šaušanas eksāmena eksaminācijas komisija reģistrē rezultātus Meža valsts reģistrā, un kandidāta profilā parādās ieraksts „Nokārtots” vai „Nenokārtots”. Lēmumu par šaušanas eksāmena rezultātiem VMD paziņo uzreiz pēc eksāmena.

Medību vadītāju eksaminācija

Medību vadītāja eksāmenu drīkst kārtot tikai tie mednieki, kuriem ir vismaz trīs gadus ilga kvalifikācija. Eksāmens sastāv tikai no teorētisko zināšanu pārbaudījuma. Medību vadītāja eksāmenam var sagatavoties patstāvīgi, neizejot apmācību kursu.

Medību vadītāju eksaminācija, tāpat kā mednieku eksaminācija, norisinās elektroniski informācijas sistēmā “Meža valsts reģistrs”. Datorsistēmas teorētisko zināšanu eksāmena kārtošanai uzstādītas astoņās VMD struktūrvienībās:

Cesvainē - Dārzu iela 4, Cesvaine, Madonas nov., LV-4871

Daugavpilī - Kr. Valdemāra iela 7, Daugavpils, LV-5401

Gulbenē - Pamatu iela 14, Gulbene, LV-4401

Inčukalnā - Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas nov., LV-2141

Jelgavā - Tērvetes iela 91D, Jelgava, LV - 3008

Jēkabpilī - Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201

Rēzekne - Rēznas iela 6, Rēzekne, LV-4603

Ventspilī – “Atpūtnieki”, Skaras, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621

Lai nokārtotu eksāmenu, nepieciešams iesniegt VMD iesniegumu medību vadītāja eksāmenam. Pieteikšanās un valsts nodevas samaksa notiek tāpat kā mednieka eksāmenam – vai nu tiešsaistē Meža valsts reģistrā, vai VMD virsmežniecībā. 

Piesakoties Meža valsts reģistrā, mednieks:

 • Autentificējas sistēmā ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli (izmantojot internetbanku, eID, eParakstu u.c.), piekrītot personas datu apstrādei.
 • Piesakās VMD organizētajam medību vadītāja teorētisko zināšanu pārbaudījumam, aizpildot elektronisko iesnieguma veidlapu.
  • Iesniegumam pievieno informāciju par VMD struktūrvienību, kurā vēlas saņemt medību vadītāja apliecību.
  • Samaksā valsts nodevu ar internetbankas starpniecību.

Pieteikties eksāmenam iespējams arī līdzšinējā kārtībā, iesniedzot VMD virsmežniecībā iesniegumu medību vadītāja eksāmenam.

Uz medību vadītāja eksāmenu ierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un rīku, kas ļauj autentificēties ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli, piemēram, internetbankas autentifikācijas rekvizītus. Pēc eksāmena pabeigšanas sistēma automātiski aprēķina iegūto punktu skaitu, un kandidāta profilā parādās ieraksts „Nokārtots” vai „Nenokārtots”.

Mednieka un medību vadītāja apliecību izsniegšana

Ja eksāmens veiksmīgi nokārtots, persona var saņemt mednieka vai medību vadītāja apliecību. VMD izsniedz apliecību 15 darba dienu laikā.  Eksāmena rezultāti ir derīgi trīs gadus – ja šajā laikā apliecību neizņem, eksāmens jākārto vēlreiz.

Medību vadītāja apliecība ir derīga tikai kopā ar mednieka apliecību – medību vadītājam ir jābūt gan mednieka, gan medību vadītāja apliecībai.

Lai saņemtu mednieka vai medību vadītāja apliecību, nepieciešams pieteikt apliecības izsniegšanu. Piesakot apliecības izsniegšanu:

 • norāda VMD struktūrvienību, kurā vēlas saņemt apliecību;
 • augšupielādē Meža valsts reģistrā sejas digitālo fotogrāfiju (3x4 cm izmērā), kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām;
 • samaksā valsts nodevu ar internetbankas starpniecību.

Pieteikties apliecības izsniegšanai iespējams vienlaikus ar pieteikšanos eksāmenam, lai sekmīgi nokārtota eksāmena gadījumā apliecību varētu saņemt pēc iespējas ātrāk.
Lai apliecību saņemtu, personai jāierodas iepriekš izvēlētajā VMD struktūrvienībā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Mednieka un medību vadītāja apliecību apmaiņa

Mednieka vai medību vadītāja apliecības apmaiņai nav noteikta termiņa. Tomēr medniekiem ir svarīgi zināt, ka mednieka apliecības, kas izsniegtas pirms 2015. gada 1. jūlija, ir derīgas, taču uz to pamata jaunas mednieka sezonas kartes neizsniedz. Medīt drīkst tikai ar derīgu mednieka apliecību un sezonas karti. Savukārt ar medību vadītāja apliecībām, kas izsniegtas pirms 2015. gada 1. jūlija, vadīt medības nedrīkst.

Mednieku un medību vadītāju apliecības, kas ir izsniegtas pirms 2015.gada 1. jūlija tiks pārbaudītas. Apmaksu par apliecības maiņu jāveic tikai tad, kad VMD pārbauda datus.

Lai apmainītu (atjaunotu) mednieka vai medību vadītāja apliecību, medniekam VMD ir jāiesniedz iesniegums mednieka vai medību vadītāja apliecības apmaiņai vai atjaunošanai. Pieteikties apliecības apmaiņai vai atjaunošanai iespējams vai nu tiešsaistē Meža valsts reģistrā, vai VMD struktūrvienībā (mežniecībā vai virsmežniecībā).

Piesakoties Meža valsts reģistrā:

 • Autentificējas sistēmā ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli (izmantojot internetbanku, eID, eParakstu u.c.), piekrītot personas datu apstrādei.
 • Piesakās apliecības maiņai, aizpildot elektronisko iesnieguma veidlapu. Iesniegumam pievieno:
  • informāciju par VMD struktūrvienību, kurā vēlas saņemt jauno apliecību;
  • sejas digitālo fotogrāfiju (3x4 cm izmērā), kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām.
 • Samaksā valsts nodevu ar internetbankas starpniecību.

Pieteikt apliecības apmaiņu vai atjaunošanu iespējams arī līdzšinējā kārtībā, iesniedzot VMD struktūrvienībā iesniegumu apliecības apmaiņai.

 

Informācija par valsts nodevu maksājumiem

Mednieka kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījums 35,00 EUR

Medību vadītāja teorētisko zināšanu pārbaudījums 35,00 EUR

Mednieka kandidāta praktisko iemaņu pārbaudījums (ar gludstobra medību šaujamieroci) 25,00 EUR

Pārbaudījums šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci 25,00 EUR

Meža valsts reģistrs

MK 23.09.2014. noteikumi Nr. 567 “Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu