Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atļaujas medījamo dzīvnieku ievešanai Latvijā, turēšanai nebrīvē, izmantošanai šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā vai izlaišanai savvaļā izsniedz Valsts meža dienests pēc personas pieprasījuma atbilstoši dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

  • E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi.

  Nepieciešamie dokumenti: iesniegums.

  Pakalpojums ir pieejams bez maksas.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Valsts meža dienests veic informācijas pārbaudi un pieņem lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja konstatēta neatbilstība dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

  Lēmums par atteikumu izsniegt atļauju nebrīvē turētu savvaļas sugu medījamo dzīvnieku izlaišanai savvaļā tiek pieņemts, ja:
  1. konkrētajā medību sezonā ir pieņemts lēmums par attiecīgās sugas dzīvnieku skaita samazināšanu;
  2. dzīvnieki nav piemēroti izdzīvošanai savvaļā;
  3. atļaujas prasītājs nevar pierādīt, ka dzīvnieku izlaišana savvaļā neatstās negatīvu ietekmi uz attiecīgās sugas savvaļas populācijas genofondu.

 3. Lēmuma paziņošana
  Ja Valsts meža dienests 15 darbdienu laikā neinformē par pieņemto lēmumu, uzskatāms, ka atļauja ir izsniegta. Atteikuma gadījumā pieprasījuma iesniedzējs saņem paziņojumu par atteikumu izsniegt atļauju atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu