Ozolu mežaudzes Latvijā aizņem apmēram 9500 ha. Vairāk nekā puse no ozolu mežiem atrodas Kurzemes reģionā. Arvien biežāk tiek saņemta informācija, ka ozoli izskatās neveselīgi – kalstoši zari, vainagu defoliācija, stumbra bojājumi. Līdzīgas pazīmes ir arī bīstamai slimībai –akūtai ozolu kalšanai (AOK), kuru pēc zinātnieku pētījumiem saista ar baktēriju kompleksu Gibbsiella quercinecans un Brenneria goodwinii, taču  aizvien biežāk, kā slimības izraisītājs tiek minēts arī dažādu biotisko un abiotisko faktoru kopums.

Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar Lielbritānijas zinātniekiem 2017. gada rudenī laboratoriski apstiprināja Gibbsiella quercinecans un Brenneria goodwinii baktēriju esamību Latvijas ozolos (trīs kokos) Talsu paugurainē.

2018. gada 18. decembrī starp Valsts meža dienestu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra “Meža pētīšanas stacija”, SIA “Amber wood”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Valsts augu aizsardzības dienestu noslēgts līgums par zinātniskā pētījuma projekta “Risinājumu izstrāde ozolu akūtās kalšanas ierobežošanai Talsu paugurainē Meža pētīšanas stacijas teritorijā, kuri pēc nepieciešamības piemērojami arī pārējā Latvijas teritorijā” īstenošanu. Projektā sasniedzamais rezultāts – izstrādāta metodika ozolu akūtās kalšanas ierobežošanai Talsu paugurainē Meža pētīšanas stacijas teritorijā.

Pētījuma rezultātā tika saņemtas atbildes uz to, kāda ir akūtās ozolu kalšanas slimības izplatība Latvijā, un saņemts novērtējums par slimību izraisošo un izplatību veicinošo dažādu biotisko un abiotisko faktoru kopumu un kā tas saistīts ar baktērijām  Gibbsiella quercinecans un Brenneria goodwinii.

Zinātniskā projekta “Risinājumu izstrāde ozolu akūtās kalšanas ierobežošanai Talsu paugurainē Meža pētīšanas stacijas teritorijā, kuri pēc nepieciešamības piemērojami arī pārējā Latvijas teritorijā” atskaite