Saskaņā ar 21.06.2016. MK noteikumu Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 21., 24., 27. punktu, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un teksta datus VMD, atbilstoši VMD tīmekļvietnē publicētajiem meža inventarizācijas datu sagatavošanas nosacījumiem (klasifikatoriem, struktūrai, formātiem), kuri atrodami sadaļā “Meža valsts reģistra Meža inventarizācijas failu struktūra”.

Jautājumos par meža inventarizācijas ģeogrāfisko datu specifikāciju, datu sagatavošanu un informācijas saņemšanu no Meža valsts reģistra, lūdzam kontaktēties ar VMD Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfiem.

Modris Punculis

Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfs
modris.punculis [at] vmd.gov.lv

Dainis Priedītis

Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfs
dainis.prieditis [at] vmd.gov.lv

Inga Skutele

Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
inga.skutele [at] vmd.gov.lv

Krišs Ozoliņš

Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas vadošā datu bāzes programmētājs
kriss.ozolins [at] vmd.gov.lv

Ineta Audre

Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
ineta.audre [at] vmd.gov.lv

Eleonora Kovaļevska

Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
eleonora.kovalevska [at] vmd.gov.lv

Ilze Pitkeviča

Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
ilze.pitkevica [at] vmd.gov.lv

Gundars Geste

Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfs
gundars.geste [at] vmd.gov.lv

Janeta Vaļģe

Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas kartogrāfe
janeta.valge [at] vmd.gov.lv