Austrumu virsmežniecība

pasts [at] austrumi.vmd.gov.lv

Centra virsmežniecība

pasts [at] centrs.vmd.gov.lv

Dienvidu virsmežniecība

pasts [at] dienvidi.vmd.gov.lv

Kurzemes virsmežniecība

pasts [at] kurzeme.vmd.gov.lv

Vidzemes virsmežniecība

pasts [at] vidzeme.vmd.gov.lv