Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestā meža sanitārā stāvokļa novērtēšanai. Valsts meža dienests veic pārbaudi dabā un sagatavo sanitāro atzinumu, kurā norāda meža bojājuma cēloni, apjomu un sniedz rekomendācijas par veicamajām darbībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

  • Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

  • Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.


  Nepieciešamie dokumenti: brīvas formas iesniegums vai Valsts meža dienesta izstrādāta iesnieguma veidlapa, dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).

 2. Valsts nodevas apmaksa
  Lai saņemtu Valsts meža dienesta sanitāro atzinumu, ir jāsamaksā valsts nodeva - 15 EUR. Valsts nodevas maksājumu var veikt norēķinoties ar bankas karti Valsts meža dienestā vai veicot naudas pārskaitījumu internetbankā.

  Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:

  Saņēmējs: Valsts kase
  Valsts kases reģ.nr.90000050138
  Konta numurs: LV37TREL1060160919900
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Maksājumi

PozīcijaCena
Par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu15.00 EUR

Saņemt pakalpojumu