Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Piekļuves tiesības Meža valsts reģistram piešķir pamatojoties uz noslēgtu vienošanos ar Valsts meža dienestu. Piekļuves tiesības meža īpašniekam tiešsaistē dod iespēju iesniegt iesniegumu koku ciršanai, paziņojumu par koku ciršanu vai pārskatu par veiktu saimniecisko darbību, kā arī iegūt dažādas atskaites par meža īpašumu. Papildus, ja lietošanas tiesības ir piešķirtas informācijas sistēmas līmenī - iespējams iesniegt meža inventarizācijas datus reģistrēšanai Meža valsts reģistrā. Piekļuves tiesības medību tiesību lietotājam dod iespēju iesniegt reģistrēšanai medību iecirknī ar meža īpašniekiem noslēgtos medību līgumus, apskatīt aktuālu informāciju par medību iecirkni un lejupielādēt tā kartogrāfisko informāciju. Piekļuves tiesības meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem sniedz iespēju tiešsaistē iesniegt Valsts meža dienestam gada pārskatus par materiāla ražošanu un tirdzniecību, iesniegumus, saskaņojumus un citu informāciju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

  • E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un informāciju par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas līguma noslēgšanu uz e-pasta adresi: mvr@vmd.gov.lv.

 2. Līguma sagatavošana un noslēgšana
  • Klātiene - tiek sagatavots un parakstīts līgums „Par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanu” starp pasūtītāju un Valsts meža dienestu.

  • E-pasts - pēc nepieciešamās informācijas nosūtīšanas, tiek sagatavots līguma projekts un nodrošinātas tālākās darbības tā parakstīšanai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  10 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegumā norādītajām personām uz e-pastu nosūta piekļuves rekvizītus Meža valsts reģistram (lietotājvārdu un paroli).

Saņemt pakalpojumu