Meža sanitārā stāvokļa uzraudzību VMD veic, lai novērtētu mežu veselības stāvokli un laicīgi atklātu kaitīgo organismu klātbūtni. Meža kaitēkļi un koku slimības ir izplatītas dažādās meža ekosistēmās un rada zaudējumus meža apsaimniekošanā, tostarp tie var izraisīt mežaudžu bojāeju, to priekšlaicīgu izretināšanos, pieauguma zudumus, kā arī pazemināt koksnes, sēklu un citu meža produktu kvalitāti.

Mežā kopumā sastopamas apmēram 400 kaitēkļu sugas.Kaitēkļi var bojāt visas kokaugu daļas, turklāt tie bojā kokus sākot no dīgsta līdz pat ciršanas brīdim un pat vēl vēlāk – arī sagatavotus mežmateriālus. Kokiem bojājumus rada gan pieaugušie kukaiņi, gan arī to kāpuri. Arī meža slimības, sevišķi sēņu ierosinātās, ir ļoti izplatīta parādība mežos, taču koki parasti saslimst tikai tad, ja tie kādu apstākļu dēļ ir novājināti, to attīstībā radušies traucējumi vai arī ja tie ir mehāniski bojāti.

MK noteikumi Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums", pieņemti 30.07.2013.

MK noteikumi Nr. 348 “Meža aizsardzības noteikumi”, pieņemti 27.06.2023.