Darbinieki

Andis Purs

Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs - 406.kab.
andis.purs [at] vmd.gov.lv

Zigmunds Jaunķiķis

Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks speciālists meža ugunsapsardzības jautājumos - 412.kab.
zigmunds.jaunkikis [at] vmd.gov.lv

Ieva Zadeika

Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko objektu un teritoriju un to aizsargjoslu jautājumos - 411.kab.
ieva.zadeika [at] vmd.gov.lv

Oskars Zaļkalns

Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts
oskars.zalkalns [at] vmd.gov.lv

Vasīlijs Kolačs

Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts
vasilijs.kolacs [at] vmd.gov.lv