Darbinieki

Jānis Pētersons

Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs
janis.petersons [at] vmd.gov.lv

Ieva Zadeika

Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko objektu un teritoriju un to aizsargjoslu jautājumos - 411.kab.
ieva.zadeika [at] vmd.gov.lv

Oskars Zaļkalns

Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts
oskars.zalkalns [at] vmd.gov.lv

Vasīlijs Kolačs

Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts
vasilijs.kolacs [at] vmd.gov.lv

Daina Liepiņa

Meža un vides aizsardzības daļas vecākā referente īpaši aizsargājamo dabas teritoriju mikroliegumu Natura 2000 atbalsta jautājumos
daina.liepina [at] vmd.gov.lv