Citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētu ieguves avotu materiāls ir piemērots meža atjaunošanai un meža ieaudzēšanai Latvijā, ja ir saņemts pozitīvs, zinātniski pamatots Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" atzinums, ieguves avots ir testēts ar kategoriju "uzlabots" vai "pārāks" ieguvei un ieguves avota izcelsme ir šādās robežās:

  • parastajai priedei un kārpainajam bērzam – no 55° līdz 59° Z platuma un uz austrumiem no 11° A garuma;
  • parastajai eglei – no 50° līdz 59° Z platuma un uz austrumiem no 11° A garuma;
  • pārējām koku sugām – no 50° līdz 59° Z platuma.

No trešajām valstīm, (Latvijas gadījumā no Baltkrievijas) stādus drīkstēja ievest līdz 2019. gada 31. decembrim, un to nosaka 2015. gada 26. februāra Eiropas Komisijas lēmums.

Kopš 2020. gada 1. janvāra VMD meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļauju no Baltkrievijas neizsniedz!

Meža reproduktīvais materiāls, kas ievests Eiropas Savienībā no Baltkrievijas līdz 2020. gada 1. janvārim, ir izmantojams ieaudzēšanai un atjaunošanai Latvijā.